Pandemin innebar stora effekter för scenkonsten

Nyheter.
Svenska föreställningar och konserter minskade med 47 procent och publiken med 72 procent under 2020 jämfört med 2019 (foto: Paul Wennerholm/TT)

CORONAEFFEKTER. Svenska föreställningar och konserter minskade med 47 procent och publiken med 72 procent under 2020 jämfört med 2019. Det visar en ny undersökning gjord av Myndigheten för kulturanalys.

Promemorian “Scenkonst i Sverige 2020” omfattar 74 scenkonst- och musikverksamheter med statliga eller regionala årliga bidrag. Data har samlats in genom en enkät för verksamhetsåren 2019 och 2020 och berör teater, dans, musik, musikteater, samtida cirkus och övriga scenkonstuttryck.

Rapporten visar även att den digitala produktionen ökade under pandemin, och att verksamheternas samlade intäkter var 5,3 miljarder kronor, en minskning med 7 procent. Kostnaderna, 5,2 miljarder, minskade med 9 procent.

Totalt utfördes 4652 årsarbetskrafter, vilket är en minskning med 22 procent jämfört med 2019.

TT Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr