Överlevarna i centrum för Förintelsemuseum

Nyheter.
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) har gett Statens historiska museer i uppdrag att lämna förslag till hur ett nytt museum om Förintelsen ska inrättas. (Foto: Henrik Montogomery/TT)

HISTORIA. Regeringen har gett Statens historiska museer i uppdrag att lämna förslag till hur Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas – och det ska ske inom Statens historiska museers befintliga verksamhet.

En utgångspunkt ska vara att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten.

“Att inrätta museet inom Statens historiska museer markerar att Förintelsen på många sätt är en del av Sveriges historia. Myndigheten har en gedigen expertis vad gäller samling och arkiv, pedagogiska metoder samt inom produktion av utställningar och digitalt material”, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) i ett pressmeddelande.

I uppdraget ingår även att lämna förslag på vilka av de uppgifter som i dag utförs av Forum för levande historia som bör samlas i det nya museet samt ge förslag på lämplig lokalisering i Stockholm. Länsmuseerna och lokala museer, exempelvis Malmö museer, bör få en särskild roll, skriver Kulturdepartementet i pressmeddelandet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 18 juni.

TT Nyhetsbyrån

Det senaste från Nyheter

0 0kr