Nordiska museet öppnar med stort isberg

Nyheter.
Nordiska museet i Stockholm utforskar hur Arktis påverkas av klimatförändringarna. Nu går det återigen att se utställningen. (Foto: Henrik Zeitler)

ÖPPNING. Nordiska museet i Stockholm är ett av de senaste museerna att slå upp dörrarna igen. Institutionen visar sin stora satsning på Arktis — en utställning om hur klimatförändringarna påverkar vår vardag.

Fakta: Fler museer som öppnar
Arbetets museum i Norrköping öppnar för förbokningar den 23 mars, och främst med utställningarna “Lilla Arbetets” och “Jobblabb” för barn.
Nationalmuseum i Stockholm öppnar den 6 april med en stor utställning om Anders Zorn: “Zorn – en svensk superstjärna”. Besöken ska förbokas och regleras med slottider.
Moderna Museet i Stockholm öppnar igen den 25 mars efter att ha hållit stängt sedan början av november. Då visas Alberto Giacomettis “Ansikte mot ansikte” och Lea Porsagers “Stripped”.
Gustavsbergs Porslinsmuseum i Stockholm öppnar den 9 april med den tillfälliga utställningen “Lisa Larson”.
Östasiatiska museet i Stockholm öppnar åter 30 mars med en ny utställning om japanska trastextlier: ”Boro – Nödens konst”.
Etnografiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg kommer alla tre att öppna 7 april.
Redan öppna museer är bland andra Tekniska museet, Prins Eugens Waldemarsudde och Thielska galleriet i Stockholm samt Moderna museet i Malmö.

När utställningen “Arktis – medan isen smälter” öppnade på Nordiska museet under hösten 2019 fördubblades museets besökarsiffror. Men ett par månader senare, i mars 2020, var man tvungen att slå igen dörrarna om storsatsningen, på grund av coronapandemin.

– Vi fick stänga när intresset var som starkast. Sedan öppnade vi ett tag under sommaren och hösten men då hade besöksnäringen tacklat av. Men utställningen är lika fin som när vi fick stänga den och tyvärr lika aktuell, säger museichef Sanne Houby-Nielsen, som är lycklig över att återigen kunna ta emot publik.

– Vi är helt redo för detta. Nordiska museet har stått tomt alldeles för länge.

Utställningen om Arktis är utformad som ett stort isberg, där publiken kan gå in genom en spricka. Projektioner i det höga taket skapar också en känsla av att vara på plats i en värld av is. Sanne Houby-Nielsen har märkt hur intresset för de här frågorna bara har växt från det att man först kom på idén – och det har blivit allt mer självklart varför Nordiska museet ska fokusera på ämnet.

– Nordiska museet handlar om människor och vår vardag och vårt liv från ett vardagligt perspektiv. Det handlar om att identifiera de stora utmaningar som här och nu och i framtiden kommer att påverka vår vardag allra mest, och klimatförändringarna är en av dem.

Museet vill skapa en diversifierad bild av de fyra miljoner människor som bor i Arktis. Det handlar om hur de har lyckats skapa sig ett liv under så extrema väderförhållanden, men också om hur det livet nu förändras: vissa näringar tynar bort medan en näring som turismen bara växer.

– Man har klarat att gå igenom klimatförändringar förut, det är inte första gången. Så vi vill skapa lite hopp också. Det går att anpassa sig och göra något åt det här.

Att ha stängt med en sådan stor satsning som utställningen om Arktis har varit frustrerande, enligt Sanne Houby-Nielsen. Museet har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin – under 2020 tappade Nordiska museet 26 miljoner i intäkter och ledningen har äskat 75 miljoner kronor i extra bidrag från regeringen.

– Bara biljettintäkter räcker inte. Besöksnäringen är hårt drabbad och vi räknar inte med att folk kommer att komma tillbaka på de nivåer som det var förut. Det kommer att dröja.

Men utöver de ekonomiska aspekterna tror Sanne Houby-Nielsen också att det har ett stort symbolvärde att museet nu öppnar. Det blir som att få tillbaka en skärva normalitet, anser hon.

– Så samhällspsykologiskt tror vi att det här är väldigt viktigt.

Fakta: Fler museer som öppnar

Arbetets museum i Norrköping öppnar för förbokningar den 23 mars, och främst med utställningarna “Lilla Arbetets” och “Jobblabb” för barn.
Nationalmuseum i Stockholm öppnar den 6 april med en stor utställning om Anders Zorn: “Zorn – en svensk superstjärna”. Besöken ska förbokas och regleras med slottider.
Moderna Museet i Stockholm öppnar igen den 25 mars efter att ha hållit stängt sedan början av november. Då visas Alberto Giacomettis “Ansikte mot ansikte” och Lea Porsagers “Stripped”.
Gustavsbergs Porslinsmuseum i Stockholm öppnar den 9 april med den tillfälliga utställningen “Lisa Larson”.
Östasiatiska museet i Stockholm öppnar åter 30 mars med en ny utställning om japanska trastextlier: ”Boro – Nödens konst”.
Etnografiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg kommer alla tre att öppna 7 april.
Redan öppna museer är bland andra Tekniska museet, Prins Eugens Waldemarsudde och Thielska galleriet i Stockholm samt Moderna museet i Malmö.

Elin Swedenmark/TT

Det senaste från Nyheter

0 0kr