Färsk studie från Australien gav oväntat resultat

Nyheter.
Foto: Ketut Subiyanto via Pexels.com

LYSSNARE. En studie gjord av psykologiforskare vid University of Sydney har påvisat att lyssnare kan faställa hetero- och homosexuella mäns sexuella läggning baserat på att höra deras röster. När det gäller de bisexuella männen visade det sig vara mycket svårare,

Enligt en artikel på sajten Futurism har en nyligen genomförd studie gjord av psykologiforskare vid University of Sydney funnit att människor har svårt för att avgöra om en man är bisexuell bara genom att lyssna på dennes röst.

Studien gick ut på att 70 deltagare skulle försöka fastställa 60 mäns sexuella läggningar baserat på inspelningar av deras röster. Av dessa 60 män var 20 homosexuella, 20 var bisexuella och 20 var hetero. Medan lyssnarna korrekt kunde kunde fastställa vilka som var hetero- och vilka som homosexuella, hade de svårare för att kategorisera de bisexuella. Mest överraskande var dock att de bisexuella männens röster uppfattades som de mest maskulina av alla i studien.  

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr