Fälls för kränkande ord om muslimer

Nyheter.
Radiohuset i Stockholm (Christine Olsson/TT)

RING P1. Radioprogrammet Ring P1 fälls i Granskningsnämnden, meddelar Myndigheten för press, radio och tv.

Orsaken är att programledaren inte markerade tillräckligt när en person ringde in och yttrade negativa åsikter om invandrare, muslimer och afghaner i ett avsnitt som sändes i september förra året.

Inslaget strider därför mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft, slår Granskningsnämnden fast.

TT Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr