Den lilla sjöjungfruns rättigheter kränktes

Nyheter.
Karikatyrteckningen av Den lilla sjöjungfrun i dagstidningen Berlingske var ett upphovsrättsbrott enligt danska Högsta domstolen (foto: Andreas Hillergren/TT)

COPYRIGHT. Dagstidningen Berlingske förlorade upphovsrättstvisten kring sin karikatyrteckning av Den lilla sjöjungfrun.

Det var i maj 2019 som Berlingske publicerade en karikatyrliknande teckning av skulpturen Den lilla sjöjungfrun på förstasidan. Figuren i teckningen hade samma pose som skulpturen, men också ett zombieliknande ansikte med röda ögon och höll i en sliten dansk flagga mot en bakgrund av taggtråd. Teckningen var en aptitretare till en artikel om dansk debattkultur inne i tidningen.

Arvingar till bildkonstnären Edvard Eriksen, som skapat Den lilla sjöjungfrun, ansåg att teckningen var ett brott mot upphovsrätten och stämde Berlingske.

Högsta domstolen håller med arvingarna, upphovsrätten är kränkt. Domstolen anser att det finns “en sådan likhet” mellan teckningens sjöjungfrufigur och själva skulpturen, att tecknaren inte bara har låtit sig inspireras utan har kopierat.

Berlingskes chefredaktör Tom Jensen uppger sig vara mycket förvånad över domslutet.

“Enligt vår uppfattning handlar det inte om ett upphovsrättsintrång, utan om medias fria rätt att hänvisa till en nationell symbol, till exempel Den lilla sjöjungfrun, i ett rent redaktionellt sammanhang som detta är”, kommenterar Tom Jensen domen.

Berlingske ska betala 300 000 danska kronor till arvingarna samt 358 280 danska kronor för rättegångskostnaderna.

Arvingarnas upphovsrätt till Den lilla sjöjungfrun går ut den 12 januari 2029, 70 år efter konstnärens död.

Jan Samuelsson/TT

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr