Arbetares röster höjs på litteraturfestival

Nyheter.
Textival Litteraturfestival är snart tillbaka i Göteborg, med tema arbete. (Illustration: Jonas Hult)

ARBETE. Litteraturens relation till arbetet undersöks på Textival Litteraturfestival i Göteborg den 7-10 oktober, där alienation, utbrändhet och klass är heta samtalsämnen. Var i helvete är mina pengar? ska uppmärksamma arbetare och främja litteraturen.

Textival Litteraturfestival

När: 7-10 oktober
Var: Kulturhuset Oceanen, Göteborg. Mollaryd station, Mollaryd. Glasets hus, Limmared. Göteborgs Litteraturhus, Göteborg.
Program

Den 7–10 oktober pågår Textival Litteraturfestival – Var i helvete är mina pengar? i Göteborg. Årets tema är arbete i vid bemärkelse, allt från omsorgsarbete till fysiskt arbete, i relation till människor och litteraturen. Tanken är att uppmärksamma arbetarna, men också att sprida litteracitet och bidra till att främja litteraturen generellt.

– Framför allt vill vi lyfta de röster kopplade till arbete som kanske annars inte hörs, uppmärksamma att det finns olika former av arbete och hur det tar sig i uttryck i just litteratur och andra medier, säger Anna Karlsson, producent och verksamhetsutvecklare på Textival.

Helgens programpunkter undersöker en förändrad och alltmer osäker arbetsmarknad, med ökade inkomstgap och en försämrad psykisk hälsa kopplad till arbetsrelaterad stress. Men också en förändrad syn på oavlönat arbete, i hemmet eller i konstnärliga och kulturella verksamheter.

Det blir författarsamtal och uppläsningar om arbete och klass med bland andra Elise Karlsson, författare till Gränsen (2018), som skildrar arbetets ideologi som ett verktyg att kontrollera individen. Jenny Högström, översättare till boken Burn out (2020), kommer för att prata om arbetslöshet, ekonomisk stress och skam, och Johan Alfonsson håller föreläsning utifrån sin avhandling Alienation och arbete: unga behovsanställdas villkor i den exibla kapitalismen. Det blir även en screening med Freya Sif Hestnes med hennes videoinstallation To the reader (2017), och mycket mer.

Litteraturfestivalen inleds med en promenad i Mollaryd med berättelser från byns arbetshistoria och både fredagen och lördagen avslutas med en liveakt på jazzklubben Sonja. De inbjudna gästerna kommer både från Tyskland, Norge, Danmark och Sverige.

– Vi försöker utifrån ett normmedvetet sätt att välja ut vilka röster som får höras i det litterära landskapet och få in nya röster, så länge vi jobbar utifrån vår tematik, berättar Karlsson.

Textival arbetar nomadiskt och helgens aktiviteter kommer att äga rum på olika platser, på Glasets Hus i Limmared, Mollaryd station och i Göteborgs Litteraturhus och Kulturhuset Oceanen i Göteborg.

– Vi har ingen fast plats utan rör oss gärna till nya platser och områden som vi kan aktivera så att vi kan sprida litteracitet runt om i regionen.

Textival är en litterär aktör som funnits sedan 2007, och som ordnar litterära program och residensverksamhet i Götalandsregionen. Litteraturfestivalen hålls en gång om året, men på grund av pandemin har den som många andra evenemang haft ett ofrivilligt uppehåll.

– Äntligen får vi ha Litteraturfestivalen, det ska bli otroligt fint att ta emot våra medverkande och få uppleva en fantastisk litteraturhelg ihop, säger Karlsson.

Textival Litteraturfestival

När: 7-10 oktober
Var: Kulturhuset Oceanen, Göteborg. Mollaryd station, Mollaryd. Glasets hus, Limmared. Göteborgs Litteraturhus, Göteborg.
Program
ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr