1,6 miljarder kronor till regionerna i kultursamverkansmodellen

Nyheter.
(Foto: Michelangelo Miskulin)

STÖD. 1,6 miljarder kronor fördelas till regionerna i kultursamverkansmodellen och till kulturverksamheter i Region Stockholm, beslutar Kulturrådets styrelse.

Det rör sig om en ökning från föregående år på cirka 100 miljoner kronor.

– Alla regioner får en förstärkning med nära fem procent vilket är glädjande, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin i ett pressmeddelande. Detta kommer alla regioner och konstområden till del och är viktigt inför återstarten efter pandemin.

Bland regionerna som ansökts och beviljats statlig medfinansering finns bland annat Polarbibblo i Region Norrbotten, Vadstena Klostermuseum i Region Östergötland och Ystads konstmuseum i region Skåne.

Kultursamverkansmodellen instiftades 2011 och är inne på sitt tolfte år. Den innebär att varje region får en samlad summa att fördela till kultur inom regionen, med målet att föra kulturen närmare medborgare. Modellen innefattar teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, bild- och formverksamhet, arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt främjande av hemslöjd.

Årets stärkta stöd är dessutom tänkt att förbättra förutsättningarna för kulturlivets återstart i sviterna av pandemin.

Anna Brynhildsen

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr