Noterat: Museibesök mot hjärtproblem

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

KULTURRECEPT. Kan museibesök bota ångest? Det tycks franska kardiologer tro. Enligt franska TV2 skriver de ut gratis museibesök på recept. Flera oroliga år i följd har gjort fransmännen till ett ångestladdat folk. Terrorattentat, gula västar-demonstrationer med våldsamheter som dess följd, pandemin och nu, som kronan på verket, Ukrainakriget.

Prishöjningar på bensin och råvaror påverkar inte enbart de fattigaste utan även den breda medelklassen alltmer. Klimatpåverkan med torka och värmeböljor har blivit vanligare. Ja, enbart av att tänka på allt detta, kan nog vem som helst få ångest av. Hjärtproblem är ett uttryck av denna stress. Vad kan då läkarna göra för att hjälpa sina patienter att må bättre, utöver medicinska ingrepp?

Jo, de har upptäckt att vissa konstverk gör underverk. Alltså anordnas det speciellt guidade turer med utvalda lugnande verk som Monets kända näckrosor. Framför dessa kan patienterna inhämta livskraft och ångestdämpande endorfiner. Vetenskapliga mätningar har gjorts vilka påvisar den positiva inverkan. Så recepten med gratis museibiljetter lär fortsätta till allas glädje.

Anne Edelstam

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr