Noterat: Motgift mot det ryska ”narrativet”

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

JUDISKT LIV. När det gäller skildring av judiskt liv i Ukraina har Isaak Babel  (1894–1941) kanske hamnat lite i skuggan av Joseph Roth (1894–1939). Roth undkom pogromerna, men Babel dog i arbetsläger, straffad för att han var ”intellektuell”.

Båda skildrade de jiddischkulturen i det västra Ukraina som förhoppningsvis kan förskonas från rysk ockupation. Från baksidestexten till ”Berättelser från Odessa” hämtar vi formuleringen ”I opposition mot det episka och det utdragna, mot de psykologiska anspråken, mot den sociala realismens sentimentala inslag utgör Babels insats ett typiskt uttryck för den romantiska perioden i den sovjetryska litteraturen på tjugotalet.” Jag dröjer mig kvar vid formuleringen ”i opposition mot det episka och utdragna” i ljuset av en formulering från ett seminarium jag nyligen bevistade där den abstrakta tankegången lades fram att den episka litteraturen är totalitär då den vill se världen ur en stor synvinkel, ett fågelperspektiv. Ett narrativ för att använda modernt språkbruk.

Om det ligger något i liknelsen så är verkligen Isaak Babels små expressionistiska partikulariteter med skildringar av starka individer och pillemariska typer, långt bort från Moskvas vakande öga, ett motgift mot det ryska ”narrativet”.

Jesper Nordström 

LÄS FLER NOTISER

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Noterat

0 0kr