Noterat: Mot en förhärskande konformism

Noterat.

Noterat

MOTBILDER. Fake news retar mig – signalord för att indoktrinering pågår! Nazister talade om Lügenpresse. Nå, vad vi lider av är inte förekomsten av faktafel: all seriös journalistik tar miste, det har med tempot i arbetet att göra, men också med urvalet av källor som måste vara begränsat. Vad vi behöver är: effektiva motbilder. Till en förhärskande konformism. Då tänker jag inte på sociala medier, där deltagandet ofta är anonymt, okvalificerat, inte kostar på. Utan på ett ärligt rådslag i offentligheten. I vårt land förväxlar man gärna gensaga med intellektuella gängbråk.

Anders Björnsson

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr