Noterat: Mot en förhärskande konformism

Noterat

Noterat

MOTBILDER. Fake news retar mig – signalord för att indoktrinering pågår! Nazister talade om Lügenpresse. Nå, vad vi lider av är inte förekomsten av faktafel: all seriös journalistik tar miste, det har med tempot i arbetet att göra, men också med urvalet av källor som måste vara begränsat. Vad vi behöver är: effektiva motbilder. Till en förhärskande konformism. Då tänker jag inte på sociala medier, där deltagandet ofta är anonymt, okvalificerat, inte kostar på. Utan på ett ärligt rådslag i offentligheten. I vårt land förväxlar man gärna gensaga med intellektuella gängbråk.

Anders Björnsson

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

Notiser

  LÄNKTIPS. Den som vill informera sig om alla pågående krig, vapenhandel,