Noterat: “Kvinnovåld” är mansvåld

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

RÄTT BETECKNING. När vi talar om det våld som polisen använder vid olika ingripanden så talar vi om polisvåld. När vi talar om det våld som rasister utsätter minoriteter och andra etniska grupper för så talar vi om rasistvåld.När vi talar om det våld som islamister utövar så talar vi om islamistvåld. När nazister attackerar judar är detta nazistiskt våld och knappast judiskt våld. Det är förövaren som är subjekt och våldet benämns efter denne.

Detta är regel, men det finns ett undantag. När vi talar om mäns våld mot kvinnor så benämner vi detta kvinnovåld. Det vill säga vi benämner våldet inte efter förövaren utan efter offret. Rätt benämning för dessa handlingar borde enligt min mening vara ”mansvåld” då det ju är männen som är förövarna och inte kvinnorna. Låt oss kalla saker och ting efter dess rätta namn. Det är mansvåld som utövas och sannerligen inte kvinnovåld.

Jag har genom mitt arbete inom rättsväsendet sett detta våld på nära håll och sett dess vidrighet och dess vedervärdighet. Det är dags för oss alla att sätta stopp för dessa övergrepp och en början kunde vara att ge det en rätt beteckning.

Anders Kjellström

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr