Magnifik bevarande insats

Musik/Kultur
Arvet efter Jernberg. Collage: Opulens. Bildkälla: bl a Pixabay.com

FOLKMUSIK. Det finns traditioner som går i arv när det gäller musik. Speciellt gäller detta kanske folkmusiken. Bo Bjelvehammar har lyssnat på ett aktuellt album som för traditioner vidare. 

 

 

Fri Form Folk av Sven Ahlbäck, Petter Berndalen och Olof Misgeld
Låtar efter Gustaf Jernberg
Playing With Music

I många delar av vårt land förs en musiktradition vidare i generationer, den tecknas ner, den förs vidare och den framförs, ofta sker allt i ett befruktande och utvecklande samspel. Och det är viktigt, detta att komma tillsammans för att spela, att göra det gång på gång och utveckla ett eget musikaliskt språk, ett tilltal, som känns tryggt och välbekant.

Nu gäller det en tradition från Gästrikland och kring släkten Jernberg, som i mer än etthundra år inspirerat spelmän. Sven Ahlbäck på fiol, har gått i lära hos en av Gustaf Jernbergs söner, Anton Jernberg.

På samma sätt har Jernbergs-traditionen blivit en del av Olof Misgelds och Petter Berndalens musikaliska uttryck.

Folkmusikens språk ligger nära dansens språk, inte sällan spelades det upp till dans; valser, gånglåtar och skänklåtar kom till i stunden eller vid ett alldeles särskilt ceremoniellt tillfälle.

På albumet är det i huvudsak polskor med som vanligt en rik ornamentik, polskor efter nestorn Anders Gustaf Jernberg och av en annan spelman av rang, Karl Lindblad, som även bidrar med en underbar vals, Vallpigan och en gånglåt, en ledigare marschvariant.

Det är en stor uppvisning i samspel och en lyhördhet och en värdig känsla inför originalet, alla tre musikerna känner sig så trygga i umgänget med just den här musiken. Det är både smittande och storstilat, i basen finns en nyenkelhet, denna musik är ju småfolkets musik.

Nu är detta lite större, trion gör en magnifik insats för att bevara och föra vidare vårt stora och viktiga musikaliska arv, nu ser jag med stor glädje att nya riksspelmän för just denna låttradition vidare. Jag tänker bland annat på Matts Presto, Lars Presto och Britt Isaksson.

BO BJELVEHAMMAR

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

Skriv och väx!

NOVELLTÄVLING. I tisdags lanserade Opulens tillsammans med vår ägare Ekström & Garay