Vildmarkens förvandling till shoppingcentra

Litteratur.
Foto: Ben Schumin / Wikimedia Commons

LANDSKAPSHISTORIA. Daegan Miller har skrivit en bok om vildmarkens meningsskapande betydelse för människors tillvaro och USA:s våldsamma förflutna. Vladan Lausevic har läst den.

This Radical Land. A Natural History of American Dissent av Daegan Miller
University of Chicago Press 2018

Varje tid har sin kamp mellan idéerna. Den amerikanska 1800-talshistorien innebar en blodig övergång från en agrar konfederation till en industrialiserad federation. Detta var en följd av konflikter mellan det lokala och federala, mellan individen och kollektivet, mellan staden och landsbygden. Om det skriver landskapshistorikern och författaren Daegan Miller i boken This Radical Land. A Natural History of American Dissent.

I Millers bok får läsaren en ingående inblick i det både fridfulla och våldsamma Amerika. Boken handlar till stor del om vildmarkens meningsskapande betydelse för människors tillvaro, något som blev en central del av den amerikanska ekologismen med tankar om individens frihet från förtryck och möjligheter att leva av och med naturen.

Naturens framträdande roll visar sig även däri att en stor del av boken faktiskt handlar om träd. Ett helt kapitel ägnas åt ett av världens största träd, General Sherman, döpt efter den ökande nordstatsgeneralen. Trädet står i Seqouia National Park i Kalifornien. Men vad som är mindre känt är att trädet under slutet av 1800-talet, då området beboddes av ett kollektiv byggt på socialistiska idéer, bar namnet Karl Marx.

Miller fångar läsarens intresse genom att kombinera naturbeskrivningar och idéernas sociala sammanhang. Boken tar upp tänkare som lantmätaren och författaren Henry David Thoreau, som utforskade dåtidens okända vildmarker samtidigt som han bekämpade slaveriet och federala skatter. Idéernas inflytande på människors organisering exemplifieras i beskrivningar av anarkistiska kommuner där man skulle leva utan fullmäktige, pengar och kött.

Förutom att göra en historisk genomgång av USA:s mörka och blodiga förflutna tar Miller upp kritiken av den moderna samhällsutvecklingen. Den återges i beskrivningar av hur de gamla vildmarkerna i dag trängts undan av stora fotbollsarenor och shoppingcentra. För Miller handlar den ekologiska situationen också om USA:s öppenhet och hållbarhet i en situation där såväl solenergi som invandring och handel framställs negativt.

VLADAN LAUSEVIC
vladan.lausevic@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

Resa i slutna rum

FANTASI. Mathias Jansson reflekterar över och resonerar kring hur fantasin kan bli
0 0kr