Vad är presens particip?

Litteratur.

SPRÅKLÅDAN. Kan du förklara vad presens particip är för något grammatiskt konstigt? / Oscar, på bussen.

 

Hej Oscar, på bussen! Om det hade varit medeltid hade du faktiskt kunnat heta Oscar På Bussen. Om nu bussar hade funnits då. Precis som min släkt hette Johansson innan och bodde vid en vattenvirvel norr i Skåne, därav Nordström. Historiskt har efternamn fyllt en beskrivande form.

På samma vis är particip en märklig blandform som det råder oenighet om, men om du tänker på att participate betyder deltaga på engelska så har vi en ingång till förklaring. Ofta handlar det om två verb i en mening, där det ena verbet så att säga ”deltager” med det andra. Ta exemplet ”mannen cyklade vinglande” Att vingla är ett verb, men här beskriver det hur cyklandet utförs. Han cyklar inte rakt, utan vinglande.

Att det är ett lurigt begrepp beskrivs av exemplet ”Mannen cyklade visslande” Beskriver visslandet hur cyklandet utförs eller är det en separat handling ej kopplat till framförande av cykel? Det närmaste vi kan komma är att kalla det ett verb med adjektivfunktion.

Ett sista problematiserande exempel: jämför meningen ”gruvarbetaren satt köttätande på ett steakhouse” med ”Sileshår är en köttätande växt”. I första exemplet är själva agerandet det primära, i det andra är det fråga om ett beskrivande, ändå är det fråga om particip i båda fallen.

JESPER NORDSTRÖM
info@opulens.se

Alla artiklar av Jesper Nordström

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Litteratur

0 0kr