Suverän gestaltning i Gaby Gummessons nya roman

Litteratur.
Gaby Gummesson. (Foto: Privat.)

PROSA. Bo Bjelvehammar har läst “Efter äppelskörden” av Gaby Gummesson och finner att det är en lysande roman.

Efter äppelskörden av Gaby Gummesson
Egen utgivning

Detta är den andra romanen i en tänkt trilogi om den unga kvinnan Emma Li Nilsson från Rörum på Österlen under tidigt 1900-tal. Det är ett skiktat samhälle med fint herrefolk och fattigt småfolk. Emma Li och hennes familj hör till de fattiga där alla måste bidra till det dagliga och det gäller att arbeta för att ha mat på bordet.

Som i alla samhällen finns det goda människor, som barnmorskan i denna berättelse och så finns det onda, som den vidrige patriarken och affärsinnehavaren, som förgiftar tillvaron för många.

Emma Li är trots sin ungdom, särskild, hon har konstnärliga talanger. Kort sagt har hon ambitioner för sig själv och sin familj och har ett sinne för affärer och entrepenörskap.

Dessutom är hon mån om de sina, hon ger hjälp och stöd, särskilt åt kvinnorna i sin närhet. Genom att ge dem arbete i sin verksamhet, som handlar om att sy upp kläder och sälja från ateljé.

Emma Li har redan planer på både giftermål, med sin murare Erik och att skaffa barn – det går lite hastigt, men både Emma och Erik står emot samhällets fördomar och fördömanden. Först ska man gifta sig, sedan ska man skaffa barn, inom äktenskapet. Det är den stränga norm, som gäller.

Det finns en sak, som binder familjen samman och det är Eriks fruktodling. Den kräver en stor arbetsinsats av hela familjen. Erik är otroligt noggrann med detta arbetes olika faser och han behandlar frukten, som sitt eget barn. Och saker och ting i familjens liv, måste anpassas till äpplehanteringen, mycket måste vänta till efter äppelskörden.

Det finns svåra tider i familjens liv, och  en dramaturgi, som lamslår mångas liv, men tillsammans reser de sig och går vidare. Svåra tider kommer och det blir dåligt med pengar, men de har lärt sig att hushålla och framför allt överleva på det lilla.

Emma Lis beslutsamhet och idérikedom styr mycket av livet och detta gestaltar Gaby Gummesson på ett suveränt sätt, liksom blottläggande av personliga relationer,  såväl som beskrivningen av tidsandan och miljöerna.

Använd denna bylinebild
BO BJELVEHAMMAR
bo.bjelvehammar@opulens.se

Det senaste från Litteratur

0 0kr