När Mosebacke hade tigrar

Litteratur.
Eva Carlsson Werle. Foto: Dag Werle.

STOCKHOLMSSKILDRING. Detta är helt enkelt en av de bättre Stockholmsskildringar jag läst, skriver Thomas Wihlman som läst Sällsamma personer på Södermalm – ett stycke Stockholmshistoria underifrån av Eva Carlsson Werle.

 

Sällsamma personer på Södermalm – ett stycke Stockholmshistoria underifrån av Eva Carlsson Werle
Carlssons Bokförlag

Eva Carlsson Werle tar oss i Sällsamma personer på Södermalm med på ett stycke Stockholmshistoria underifrån, med alldeles vanliga personer och en del alldeles ovanliga och speciella. Det handlar om presumtiva Palmemördare, pastorer och pietister.

När Eva Carlsson Werle i Sällsamma personer på Södermalm botaniserar i Stockholmsstadsdelen historia lyfter hon fram både individer och ett samhällsliv som känns väldigt levande. Inte heller förbiser Carlsson Werle kvinnornas historia på Södermalm.

Det Södermalm som skildras är väldigt långt ifrån det som idag ofta kännetecknar stadsdelen, detta Hipster-Söder, detta Sofo.

THOMAS WIHLMAN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr