Med ett ord utmärkt

Litteratur.
AC Grayling (foto: Ian Scott)

KLARSYNT. “Detta måste vara den nya högsta standarden när det gäller läroböcker i filosofi. För alla som vill börja lära sig mer om filosofin kan jag inte tänka mig något bättre ställe att börja.” Carsten Palmer Schale har läst A.C. Graylings “Filosofins historia” som nu givits ut på svenska av Fri Tanke förlag.

Filosofins historia – Tre tusen år av tänkande
Av AC Grayling
Översättning: Björn Östbring
Fri Tanke förlag

A.C. Graylings “The History of philsopy: Three millenia of thought from the west and beyond” som nu givits ut på svenska av Fri Tanke förlag utgör ett nytt grepp i genren filosofihistoria. Det finns redan flera välgjorda arbeten i denna genre, till exempel ( och måhända främst) Russels “History of Western Philosophy” och Will Durants “Philosophy History”. Graylings bok skiljer dock ut sig. Kanske är detta monumentverk till och med större än Russels klassiker? Kanske.

För det första och mest uppenbart är den här boken mycket nyare än Russels och Durants. Graylings verk utkom 2019 på originalspråket engelska, medan Russel och Durant skrev långt tidigare.

För det andra är Grayling mer omfattande än Durant eller Russel. Graylings arbete täcker de vanliga figurerna som Aristoteles och Kant, men han täcker också andra traditioner än de i västerländsk filosofi. Han diskuterar också kinesisk, arabisk och afrikansk filosofi (dock, enligt min mening, en aning kort). Dessa avsnitt finns längst bak i boken, eftersom fokus fortfarande ligger på de rika traditionerna i västerländsk filosofi, men deras inkludering välkomnas verkligen, särskilt i en bok som påstår sig beskriva filosofins historia.

Grayling uttrycker också tydligt vad han anser vara “filosofi”. Han utesluter teologiska problem, förutsatt att de inte relaterar till frågor om metafysik, etik etc. Han känner igen linjen mellan de två, men erkänner också att gränserna ibland är suddiga. Han behandlar Aquinas mer filosofiska tankar, men inte dennes mer teologiska skrifter.

Som en introduktion till filosofin som helhet är denna bok dock fantastisk. Han är en klarsynt författare, och kan tydligt sammanfatta komplexa idéer. Det finns enstaka avsnitt där jag önskade att ett visst koncept förklaras mer ingående, särskilt när det är en del av en serie idéer som bygger på varandra, men dessa händelser är sparsamma. Jag saknar också diskussionen av betydande kvinnliga filosofer innan år 1900! (Jag återkommer).

Libri resurrecti - återupplivade böcker

Följ vår blogg om litteraturskatterna du inte visste att du ville läsa!
Läs bloggen

Även för läsare som är kunniga inom filosofiområdet är denna bok värd att läsa. Författaren ringar in ett så stort utbud av tänkare – bortsett från de kvinnliga – att alla som inte är experter kommer att få sin kunskap ökad. Detta gäller särskilt i kapitlen om kinesisk och arabisk filosofi, eftersom dessa avsnitt i allmänhet inte är kända för de flesta.

Grayling är också mycket generös när det gäller att ge små godbitar av intressant information om olika filosofer, som hjälper till att ge lite extra smak. Ett exempel på detta, är ett faktum från Thales av Miletus liv. Han säger, att Thales ett år förutspådde att det skulle bli en stor olivskörd, så han hyrde ut alla lokala olivpressar i väntan på denna gröda. Visst, grödan var onormalt stor, och Thales gjorde en stor vinst genom att hyra ut dessa pressar tillbaka till bönderna. Han berättar vidare för oss att Aristoteles pekade på detta som ett exempel på filosofer som kan vara rika om de vill, men bestämmer sig för att själv inte ansluta sig till profitlusten. Boken har många av dessa spännande historiska fakta.

Det finns väldigt lite kritik som jag kan ge. Förutom den skriande bristen på tidiga kvinnliga filosofer. Huvudfrågan jag stötte på i övrigt, när jag läste, är att boken är mycket tät. Det kan vara svårt att ta sig igenom flera kapitel på en gång, särskilt om du antecknar. Detta är inte nödvändigtvis en kritik mot Grayling, utan snarare ett resultat av att han kondenserar tusentals års tankevärden till knappt 800 hundra sidor. Ge dig åtminstone två dagar!

A.C. Graylings “Filosofins historia” är med ett ord utmärkt. Detta måste vara den nya högsta standarden när det gäller läroböcker i filosofi. För alla som vill börja lära sig mer om filosofin kan jag inte tänka mig något bättre ställe att börja.

CARSTEN PALMER SCHALE
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr