Inträngande roman om flyktingens ständiga dilemma

Litteratur.
Anna Seghers.

KLAUSTROFOBISKT: Anna Seghers (1900-1983) skildrar en klaustrofobiskt trång värld, där luften förpestas av oro, väntan och ryktesspridning, skriver Elisabeth Brännström.

Transit av Anna Seghers
Översättare: Jens Christian Brandt
Nilsson förlag

Under sommaren 1940, då den tyska invasionen av Frankrike hade blivit ett oundvikligt faktum, översvämmades den ruffiga hamnstaden Marseille av desperata flyktingar som hoppades på hjälp med att ta sig ut ur landet. Hjälpen skedde genom visum till länder på andra kontinenter; Europa satt redan fast i nazisternas klor och det var näst intill omöjligt att ta sig mellan ockuperade länder och de länder som fortfarande förhöll sig neutrala. Hoppet stod istället till Sydamerika och USA, dit man, om man hade tur, kunde få ett permanent visum eller ett transitvisa som tillät genomresa, men inte permanent uppehåll.

ELISABETH BRÄNNSTRÖM
elisabeth.brannstrom@opulens.se

Det senaste från Litteratur

0 0kr