Ingen ände på bokskrivandet

Litteratur.
Montage: Opulens. (Bildkälla: Pixabay.com)

BOKBOOM. Det skrivs böcker som aldrig förr sedan självpubliceringsvågen svepte över världen. Dessutom görs det mängder av AI-producerade böcker. Mathias Jansson redogör för det myckna bokskrivandet.

Frederic P Miller, Agnes F Vandome och John McBrewster är förmodligen världens mest produktiva författare. I början av 2010-talet publicerade de tusentals böcker på Amazon under förlagsnamnet Alphascript Publishing. Ja, författare kanske inte är rätt beskrivning och böcker är väl också ett tveksamt begrepp i sammanhanget. Det som förlaget gjorde var att systematiskt samla in Wikipedia-artiklar inom ett ämne och sedan bunta ihop dem till böcker som de sedan sålde på Amazon där de tre personerna angavs som ”författare”. Den redaktionella kontrollen av materialet var det si och så med. Det fanns en hel del exempel i förlagets utgivning som visar på hur fel det kan gå när man robotiserar sin bokproduktion. Att läsa originalartiklarna på Wikipedia var därför att rekommendera, både informationsmässigt och ekonomiskt (då de är gratis).

I den dystopiska romanen “1984” (1949) förutspår George Orwell en framtid där staten skapar enkel underhållning som sånger och böcker för ”proles” (dvs proletariatet) med hjälp av maskiner för att hålla dem nöjda. Det är ungefär vad de danska konstnärerna Andreas Refsgaard och Mikkel Thybo Loose har gjort med bokförlaget Booksby.ai. De har använts sig av Artificiell Intelligens för att skapa titlar, innehåll, beskrivningar, omslag, ja, till och med de fiktiva människorna som recenserar böckerna på förlaget hemsida. Böckerna går sedan att beställa som pocketutgåvor från Amazon. Vilken typ av litteratur är det då som AI:n skriver? Science Fiction, vad annars?

Omslag, titlar och språk är väl som man kan förvänta sig i en artificiell bokhandel idag. Ganska märkliga, så man förstår att det inte är människogjorda, men kanske är det ändå titlar som Dinner Depression av Julia Joy Raffel och Auro-Minds and the Hungers av James Foogher som kommer att toppa försäljningslistorna i framtiden?

Språket brukar ofta vara det som brister när man skapar längre texter med AI och det som avslöjar att det inte är en människa som skrivit texten. Men språk förändras som bekant. Vem tycker idag att medeltidssvenska är begripligt? I 1984 skriver Orwell om ”nyspråk” som är ett framtidsspråk där man rensat ut ord och minimaliserat språkets nyanser för att man ska undvika att tänka ”fel” tankar. I Anthony Burgess dystopi A Clockwork Orange (1962) pratar huvudpersonerna Nadsat som är ett framtida slangspråk för tonåringar. I framtiden kommer vi kanske att prata GPT. GPT är förkortningen för Generative Pre-trained Transformer som är den teknik som AI använder för att skapa människoliknande texter. GPT-3 är den senaste versionen och den börjar bli riktigt bra på att skriva som en människa. Några versioner senare är den kanske till och bättre än vi människor på att skriva texter och det slutar kanske med att vi härmar maskinernas språk istället för tvärtom.

Vi hjälper författare och kreatörer att formulera sin idé, att hitta rätt tilltal och att nå ut.

Men redan i Bibeln, närmare bestämt i Predikaren 12:12, varnas det för ett framtida överflöd av böcker. ”Ingen ände är på det myckna bokskrivandet” säger Predikaren och det säger han i en tid då de flesta människor varken kunde läsa eller skriva, eller ge ut böcker.

Hela Gamla Testamentet består av ungefär 40 olika böcker. Google räknade 2010 ut att det sedan dess har publicerats runt 130 miljoner titlar till. Och den beräkningen gjordes innan den stora självpubliceringsvågen svepte över världen som har ökat utgivningen av böcker enormt. Lägg sedan därtill en framtid där AI kommer att skriva och publicera böcker på löpande band, ja, då kan man verkligen tala om det myckna bokskrivandet. Men som vanligt är det kanske inte kvantiteten som man ska hänga upp sig på utan kvaliteten.

När Bruce Springsteen 1992 zappade igenom det stora utbudet på kabel-tv blev ändå slutsatsen: ”There was fifty-seven channels and nothin’ on”. Så att det finns en miljard böcker på internet betyder inte automatiskt att det blir lättare att hitta någon intressant bok att läsa.

MATHIAS JANSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr