Fascinerande läsning om fiskar

Litteratur.
Den kristna fisksymbolen. (Illustration: Opulens)
Den klassiska kristna fisksymbolen. (Illustration: Opulens)

FISKAR. Ivo Holmquist har läst ett par aktuella böcker som relaterar till studiet av fiskar. Båda utgör fascinerande läsning, enligt vår medarbetare.

Ichtys, det grekiska ordet för fisk, är välbekant som en tidig kristen symbol. Ichthyologi är den vetenskap som studerar fiskar.

Hans Aili, professor emeritus i latin och mångårig styrelsemedlem i Frank Heller-sällskapet (han är befryndad med Gunnar Serner) redigerade Frank Hellers reportage från andra världskrigets Italien i Frank Heller som krigskorrespondent (2019) och försåg den med många sakkunniga kommentarer.

Nu har han genomfört en oerhört imponerande försvenskning av en bok som hittills bara funnits på latin, ångermanlänningen Petrus Artedis “Ichthyologia”, det vill säga alla verk om fiskarna. Den trycktes i Leiden 1738, i fem delar, delvis med Carl von Linné som redaktör vilket översättaren redogör för.

Det är en bastant volym på nästan sjuhundra sidor, utgiven av Kungliga Skogs- och lantbruksakademien. Den nyss bortgångne lundensiske idéhistorikern Gunnar Brobergs sidor om vattenriket Sverige inleder.

Boken är redigerad av Jakob Christensson som också bidragit med ett omfattande avsnitt om Artedi. Sven Kullander har anlagt iktyologiska perspektiv på Artedi.

Clas-Ove Strandberg står både för en litteraturförteckning och för sidor om fiskeforskning före Artedi, och Lars Paulsrud har ansvarat för den påfallande eleganta grafiska formen, med ett stort antal fantastiska planscher på olika fiskarter, många av dem förskräckande fula.

Samtidigt har Hans Aili översatt “Hur dog Peter Artedi? En vetenskapshistorisk gåta” (Ekström & Garay) skriven av amerikanen Theodore W Pietsch, professor emeritus och curator emeritus of fishes vid University of Washington i Seattle.

Just innan Artedi skulle ge ut sitt väldiga verk drunknade han i en av Amsterdams kanaler i september 1735 – han blev bara trettio år gammal.

Vi får veta mycket fast inte allt om Artedis märkliga öde och mystiska slut.

Bland annat finns i boken hela listan på hans efterlåtenskap: bälte, börs och mycket annat, men framför allt manuskript.

Båda böckerna är fascinerande läsning.

IVO HOLMQVIST
ivo.holmqvist@opulens.se

Det senaste från Litteratur

0 0kr