Ett tidsdokument över en permanent havererad flyktingpolitik

Litteratur.


MIGRATION. “Det är nästan lite kusligt att Nilsson och Nyström fick rätt i sina farhågor, men hur det gick till och varför, ska man läsa den här vidsynta boken för att själv fullt ut begripa ─ och verkligen begrunda de nationella och internationella humanitära, politiska och ekonomiska konsekvenserna”, skriver Cecilia Persson.

Flyktingkrisen och den svenska modellen av Anders Nilsson och Örjan Nyström
Celanders Förlag (2016)

Det är nästan lite kusligt och mycket vemodigt att läsa Anders Nilsson och Örjan Nyströms värdefulla nutidshistoriska bok Flyktingkrisen och den svenska modellen ─ och med facit i hand så känns det därför relevant i sammanhanget att citera hela förordet: ”Den så kallade flyktingkrisen är en del i en turbulent samtidshistoria där många trådar löper samman och läger förändras snabbt från månad till månad. Denna bok är skriven mitt i floden av händelser under de första månaderna 2016, och arbetet avslutades i början av maj. Vad som hänt efter detta datum har alltså inte kunnat vägas in eller kommenterats i den analys och de resonemang som förs i boken”.

Nu? Oktober 2017: flyktingfängelser, massdeportationer av ensamkommande flyktingungdomar från Afghanistan, en alarmerande ökning av självmord bland ensamkommande, sittdemonstration som pågår på Medborgarplatsen i Stockholm; Nordiska motståndsrörelsen tågade på Göteborgs gator och polisinsatsen för att skydda stadsrummet kostade svenska skattebetalare långt över 20 miljoner kronor; Socialdemokratiska partiet har gjort en helomsvängning i asylpolitiken och Sverigedemokraterna är nu Sveriges näst största parti. Den här mycket oroväckande mörka exempellistan kan pågå i oändlighet och befäster en av Nilssons och Nyströms klarsynta tester att risken fanns redan 2016 att det som skulle vara ett ”andrum” från den generösa svenska modellens flyktingpolitik innehöll den uppenbara risken att bli permanent med allt negativt som följer i dess spår.

Boken som helhet är skriven med stora sakkunskaper och en analytisk reflektionsnivå som är eftersträvansvärd, i en tid då populismen haglar som iskalla spön i backen, och intellektuell hederlighet och källkritisk faktagranskning är mer undantag än regel. Den här boken är en viktig påminnelse om hur väsentlig en politisk idédebatt är och att debattörer som Nilsson och Nyström representerar detta på ett sätt som både övertygar och inspirerar. Boken är pedagogiskt upplagd och följer en linjär struktur och således tar den ett historiskt avstamp och beskriver den svenska och globala flyktinghistorien fram tills 2016.

Det är också en bred redogörelse över framväxten av ”Fort Europa” som författarna är ytterst kritiska till och även menar att den svenska flyktingpolitikens förändring bör sättas in i ett europeiskt perspektiv. Den innehåller också många teoretiska förklaringar till flykt och migration och genomgången av ”push and pull-teorin”, det vill säga: vad som driver människor att migrera och vilka dragningskrafter som finns i länderna man flyttar till är intressant och tänkvärd läsning ─ kanske också för att förstå att även teoretiska förklaringar har ett begränsat förklaringsvärde sett över tid och utifrån historiska och samtida kontextualiseringar. Teorin har givetvis fortfarande relevans vad det beträffar ”arbetsmigration” men den stora och mycket allvarliga samtidsförändringen är att nu är den stora förklaringen till varför människor lämnar sina hemländer ─ krig, terror, livshotande kränkningar av mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet och klimatförändringar.

Flyktingkrisen och den svenska modellen har kanske paradoxalt nog främst sin stora styrka och värde som tidsdokument över ett förlorat folkhem och de två socialdemokraterna Nilsson och Nyström som liksom in i det sista vägrar ge upp drömmen om ett fungerande välfärdssamhälle. Det är troligen många besvikna socialdemokrater som känner igen sig i Nilsson och Nyströms ambivalens mellan humanism och solidaritet och en pragmatisk realpolitik. Boken har även ett uttalat klassperspektiv och det är också lovvärt att Nilsson och Nyström kommer med innovativa förslag på hur en fungerande arbetsmarknadspolitik skulle kunna minska sociala spänningar, rasism och verka för att utjämna klasskillnader och ekonomiska orättvisor.

Det här är en bok som är omistlig läsning för alla som tar politik på allvar och vill ha en seriös debatt om hur världen tillsammans måste hitta lösningar på en av vår tids största humanitära utmaning: De globala flyktingströmmarna. Det finns ingenting som tyder på att dessa skall minska, nej, tvärtom så kommer de öka. Sen retrospektivt så är det som sagt nästan lite kusligt att Nilsson och Nyström fick rätt i sina farhågor, men hur det gick till och varför, ska man läsa den här vidsynta boken för att själv fullt ut begripa ─ och verkligen begrunda de nationella och internationella humanitära, politiska och ekonomiska konsekvenserna.

Bokens brännande aktuella politiska och humanitära fråga att besvara är vilket slags Sverige och Europa vill vi leva i? Den avgörande ödesfrågan måste varje ansvarstagande demokrat själv ta sig tid att besvara och läser man den här boken så får man kunniga verktyg för att kunna ge sitt genomtänkta och välargumenterade svar med ett redan alltför dystert facit i hand.

CECILIA PERSSON
cecilia.persson@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Cecilia Persson

Cecilia Persson ( född 1967 i Karlstad) Författare, litteraturkritiker och historiker. Publicerat 10 böcker, 2 översättningar, medverkat i flera antologier och några hundra artiklar samt andra publikationer i olika tidningar och tidskrifter. Ett flertal stipendier från Sveriges Författarfond. Arbetar även som lärare i Malmö.

Det senaste från Litteratur

0 0kr