En kravlista på liberaler

Litteratur.

“Genom hela läsningen sänds kalla kårar nedför ryggraden. “. Opulens medarbetare Mattias Svensson har utkommit med en ny bok. Vi bad Simona Mohamsson, ej redaktionsmedlem, läsa boken.

Den stora statens återkomst
Mattias Svensson
Timbro förlag 2017

Sverigedemokraternas, Donald Trumps och Marie Le Pens frammarsch får oss att ställa oss frågan: är populismens framgångar liberalers fel? Har liberalismens bärare misslyckats med att förmedla frihetstanken eller har bärarna blivit subjekt av sin egen girighet?

Mattias Svenssons Den stora statens återkomst är en olidligt plågsam läsning som skildrar det systematiska tvivlet på frihet. En betydande orsak är grundtanken i den liberala filosofin om individens längtan efter frihet från andras tvångsmakt. Men även ett annat element i den liberala själen är mycket viktigt: avsaknandet av viljan att utöva makt över andra.

Det liberala tankegodset är ett fundament för den västerländska demokratin och den moderna rättsstaten. På många plan har de liberala idéerna segrat över de konservativa och socialistiska. Francis Fukuyama, en amerikansk författare och professor menar till och med på att den västerländska demokratins intåg och seger är så markant att den utgör ändhållplatsen i mänsklighetens sociokulturella utveckling.

I Den stora statens återkomst har Svensson bytt perspektiv från den pragmatiska förvaltaren till den principfasta idealisten. Med boken i handen önskar man att Svensson är konspirationsteoretiker eller cyniker, genom hela läsningen sänds kalla kårar nedför ryggraden. Svensson lyckas på ett intellektuellt sätt analysera det politiska landskapet och skildra 2000-talets politiska handlingar, väl underbyggd av fakta som får alla omnämnda i boken att framstå som skurkar.

Klassiska liberala teorier är skrivna på en hög abstraktionsnivå. Det handlar om principer och grundläggande konstitutionella arrangemang. Karl Popper skriver i Conjecture and Refutation från 1962: ”Arbeta för att eliminera konkret ondska snarare än för att förverkliga abstrakt lycka. Försök över huvud taget inte skapa lycka på politisk väg. Försök i stället att eliminera fattigdom genom direkta åtgärder.”

Två grundläggande problem blir uppenbara när vi försöker tillämpa liberala principer på praktiska problem. Det första är att metoden formellt inte ger en doktrin utan en mängd motstridiga maximer av valet. Det andra problemet är att liberala principer förväntas vara opartiska och allmänt neutrala bland särskilda mänskliga intressen.

Större inskränkningar i den personliga integriteten, socialistiska program som gynnar de rika och ett krig mot terrorism. Den stora staten göds av rädsla. Politiker har gjort mer eller mindre avvägda handlingar för att vara en auktoritet att lita på. Ett tydligt mönster framgår i Mattias Svenssons bok – Vi övertygas oftast i stunder av sårbarhet att förhandla bort frihet mot trygghet.

Boken är ett försvarstal till de som under senaste två decennierna har fått ta de ohederliga debatterna om att allt ont som händer i världen är liberalismens fel. Men den är samtidigt en kravlista på dem som utger sig för att vara liberaler. Den stora statens återkomst är en bok som ger liberaler dåligt samvete – och som försöker lära socialister om sambandet mellan staten och kapitalet.

SIMONA MOHAMSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr