En inspirerande textsamling från Skåne

Litteratur.
Johan Laserna är formgivaren bakom omslaget till antologin Åtta fat.
Johan Laserna är formgivaren bakom omslaget till antologin Åtta fat.

ANTOLOGI. Bo Bjelvehammar har läst antologin Åtta fat. “Som helhet är det en rik och infallsrik textsamling, som med säkerhet kommer att locka många att söka sig till varandra och skriva,” lyder hans omdöme.

Åtta fat – Ett bord dukat med texter av allehanda slag
Redaktör – Ulf Mårtensson. Författare: Lena Drameus Åberg,
Ulf Mårtensson, Lina Karna Kippel, Magnus Cadier, Peter Palmkvist, Jessica Rudin och Boel Marie Larsson.
Skrivarantologi
Tolånga ordhandel

Detta är en rapport från ett skrivarsällskap, sju personer träffas regelbundet för att äta gott och läsa sina texter högt för varandra. Det första mötet ägde rum 2015.

Det bakomliggande syftet är kärleken till orden och skrivandet. Detta att skriva tillsammans är ledstjärnan. Regelverket är enkelt, med regler som att texten ska kunna läsas under en måltid och att ingen negativ kritik får yttras.

En sak glömde jag, de medverkande är alla rotade i Skåne.

Det finns en inspirationskälla, eller förlaga, nämligen det litterära sällskapet Åtta glas, som bestod av åtta etablerade författare, särlingen Claes Hylinger, slitvargen Slas och eleganten Klas Östergren. Och fem till.

Några enstaka ord utgör stommen och textskelettet, genrer och stämningar skiftar, av självklarhet, både bakgrund och ålder varierar hos dem, som skriver.

Det är lätt att finna texter och uppslag för att själv bli inspirerad till att skriva och då gärna tillsammans med andra.

Det är väl meningen med hela antologiprojektet. Att ge bränsle till andra att skriva tillsammans.

Nu finns det inte riktigt utrymme här för att referera innehållet i de olika skrivarnas berättelser, men några texter fastnar på ett särskilt sätt.

Lena Drameus-Åberg skriver på ett enkelt och nära vis, särskilt tycker jag om berättelsen om näsan – Nikolaj Gogols novell ”Näsan” och hennes förtjusning för näsor, särskilt den som tillhör en spansk säkerhetsman.

Bäst gillar jag Lina Karna Kippels korta och friska berättelser, hennes förmåga att fånga karaktärer och gestalta personligheter, särskilt ”Eljest Nilsson”.

Ett särskilt omnämnande ger jag till Peter Palmkvists vemodiga korta berättelse ”Flyttfågeltid”.

Som helhet är det en rik och infallsrik textsamling, som med säkerhet kommer att locka många att söka sig till varandra och skriva.

Använd denna bylinebild
BO BJELVEHAMMAR
bo.bjelvehammar@opulens.se

 

Det senaste från Litteratur

0 0kr