De sämst ägnade och minst kvalificerade

Litteratur.
Masha Gessen.

TRUMPERAN. “Det som måste uppfinnas på nytt är institutionerna och vad politiken betyder för oss och vad det betyder att vara en demokrati”, skriver Lars Borghem som läst Masha Gessens Surviving Autocracy.

 

Surviving Autocracy av Masha Gessen
Riverhead Books

Masha Gessens Surviving Autocracy börjar med en genomgång av Donald Trumps alla felbeslut när det gäller covid-19. Hon jämför med Sovjetunionens reaktion på Tjernobylolyckan 1986. Gessen funderar över vilket språk vi ska använda för att förstå utvecklingen både i staterna i forna Sovjet och i dagens USA.

Åsa Wikforss bekände i sin bok Alternativa fakta (2017) sin tilltro till de amerikanska institutionerna i en tid präglad av Trump och andra kunskapens fiender. Masha Gessen påminner istället om en artikel hon skrev för New York Review of Books efter valet av Donald Trump till president med budskapet ”Institutionerna kommer inte att rädda dig”. Hon jämför med Ryssland, Ungern och Israel där institutionerna har sviktat och nu ser hon USA följa efter.

Auktoritära ledare använder dramatiska händelser i den egna nationen för att utöka statens makt över medborgarna och hon använder riksdagshusbranden i Berlin och Hitlers favoritjurist Carl Schmitt som exempel. Putin och Trump har följt i hans spår men Gessen menar att Donald Trump inte är ett undantag utan är den logiska slutstationen på en repressiv utveckling från Abraham Lincoln, Woodrow Wilson och framåt, över George W Bush och Barack Obama.

Ett kapitel heter Vi kan kalla det en kakistokrati, det vill säga en regering styrd av de sämst ägnade eller minst kvalificerade människorna och Gessen ger många exempel på amatörer och svindlare runt Trump. Andra teman i hennes bok är korruptionen och Trumps fascination för Vladimir Putin och andra auktoritära ledare i Nordkorea, Brasilien, Filippinerna, Ungern, Israel, Saudiarabien, Turkiet och Kina.

Ett kapitel handlar om Robert Mueller och utredningen om det fanns ett samband mellan Trumps valkampanj och Ryssland före och under presidentvalet 2016. Hon är besviken på rapporten som inte lyckades knyta ihop alla trådar och på kongressen som inte klarade av att följa upp rapporten. Här kan man påminna om att Masha Gessen besökte Skavlan under 2017 och då talade om den undersökning om rysk inblandning i valet som beställts av Barack Obama. Undersökningen som i en redigerad version presenterades för allmänheten några veckor innan Trump tillträdde som president har konstant misstolkats i den svenska pressen. Jag skrev om Gessens besök hos Skavlan, där hon kallt räknade med att varken Skavlan eller hans publik var så informerad i saken.

När hon skriver att en autokratisk attack i USA bygger på en koncentration av makten i presidentadministrationen och äktenskapet mellan pengar och politik, är det lätt att hålla med henne. När Trumperan är slut finns det ingen normalitet att gå tillbaka till. Det som måste uppfinnas på nytt är institutionerna och vad politiken betyder för oss och vad det betyder att vara en demokrati, om det är det vi väljer att vara.

Även den politiska debatten måste förnyas, menar Gessen. Den saknar fantasi och ambition. Den handlar mer om vad som är realistiskt och lagligt än rätt och rättvist. Det är detta tråkiga, neutrala och ihåliga rum som medierna ständigt skapar, som Trump har stoppat fullt med grovheter, grymhet och lögner. Efter Trump måste journalisterna börja betrakta sin publik inte som passiva åskådare av en katastrof som inte kan förstås, utan som deltagare i ett projekt att skapa en framtid tillsammans med medborgarna.

LARS BORGHEM
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr