Antikens Rom lever i Ekmans prosa

Litteratur.
Kerstin Ekman. Copyright/fotograf: Bodil Bergqvist

ANTIKEN. Kerstin Ekmans Tullias värld är en rik och spännande bok, som måste läsas i små doser. Den är krävande, men jag tycker om att på nytt fått bekanta mig med både med Vergilius och Horatius och framför allt få följa berättelsens sköra tråd, som utgörs av Ciceros dotter Tullias öde, skriver Bo Bjelvehammar.

 

Tullias Värld av Kerstin Ekman
Albert Bonniers Förlag

Kerstin Ekman tillhör våra främsta författare, hon har sedan debuten 1959 rört sig med stor frihet och stilistisk elegans mellan olika genrer, hennes berättarkonst är mästerlig. Nu fortsätter hon på samma väg, som i den förra boken Gubbas hage, som handlade om restaureringen av en igenväxt hage. En utvecklad essä, en tankebok, som kom 2018 och nominerades till Augustpriset.

Den här gången handlar det om något helt annat, en röst från en annan tid, från en annan plats, från det gamla romarriket. I centrum för den nya boken, Tullias värld, står en storman Marcus Tullius Cicero, retor, författare och framstående politiker, gift med Terentia, med två barn, dottern Tullia och sonen Marcus.

Cicero är framför allt känd för sin vältalighet. Terentia är en kvinna i den store mannens skugga, dottern Tullia född 79 f Kr lever nära sin mor, om henne vet vi ingenting, ingenting om vare sig tankar eller känslor. Om man vill ha reda på någonting om dessa kvinnor, så måste man läsa om de stora männen. Det förefaller vara ett bekant mönster, bortom tid och rum. Från Tullia och hennes vänner hör vi bara viskningar, korta, undanskymda andetag och något svagt, som lindars sus i bläddrande lövverk.

Kerstin Ekman skriver även fram Tullias liv och värld genom att väva in personliga inslag från framför allt sina tidiga latinstudier i Katrineholm och sitt stora intresse för antikens historia.

Att läsa latin under 1950 – talet var framför allt att översätta från latin till svenska, berättelser om de eviga krigen och de ändlösa förflyttningarna. Det viktiga var att verben och böjningarna hamnade rätt. Det hade ingenting med förståelse att göra eller att sätta in texten i något som helst sammanhang. Det militära exercisarbetet leddes av en fältherre, inte sällan en lektor, mot honom gjorde ingen uppror, då sjönk genast betyget.

Kerstin Ekman arbetar i sin bioarkeologi, med sköra trådar och fynd. Det är en skir konstruktion, det är bara att frankt säga. Vem Tullia var får vi aldrig veta. Det vi vet bygger på ett antal antaganden om andra i hennes tid, eller som levt i en tid, som ligger nära henne. Vad vi känner till är de stora skillnaderna och förutsättningarna för män och kvinnor. Kvinnor var i hemmet, avlade och skötte barn, medan männen skötte det yttre livet. Männen intrigerade, krigade och förde ständiga maktkamper. Med Ciceros position var det nödvändigt att välja rätt sida, annars väntade döden eller landsförvisning.

Stöd Opulens - Prenumerera!

Opulens utkommer sex dagar i veckan. Prenumerera på Premium, 39 kr/mån eller 450 kr/år, och få tillgång även till de låsta artiklarna.
På köpet får du tre månader gratis på Draken Films utbud (värde 237 kr) av kvalitetsfilmer, 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker och kan delta i våra foto- och skrivartävlingar.
PRENUMERERA HÄR!

Det är en rik och spännande bok, som måste läsas i små doser. Den är krävande, men jag tycker om att på nytt fått bekanta mig med både med Vergilius och Horatius och framför allt få följa berättelsens sköra tråd, som utgörs av Ciceros dotter Tullias öde.

BO BJELVEHAMMAR
bobjelvehammar@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr