Venedig speglas i Parisutställning

Konst
Francesco Guardi, Il Ridotto, palazzo Dandolo a San Moise, Museo del Settecento Veneziano – Ca’Rezzonico, 2018 © Archivio Fotografico – Fondazione Musei Civici di Venezia.

FASCINATION. Venedig har fascinerat besökare i flera sekler. En aktuell utställning i Paris betonar Venedigs inflytande på 1700-talets européer och konsten. Anne Edelstam har sett den och här sammanfattar hon sina intryck.

 

 

Magnificent Venice!
Venice: Europe and the Arts in the 18th Century
Grand Palais, Galeries nationales, Paris — 26 September 2018 – 21 January 2019

Det är inte enbart massturismen som tär på kulturbyggnaderna i Venedig utan även väder och vind. Vem tvivlar längre på att vi lever i en tid då klimatförändringarna är på frammarsch? Venedigborna är några av de värst drabbade. Sankt Markus-platsen har varit helt översvämmad i höst. Såväl invånare som turister vadade i det höga vattnet.

Venedigs storhetstid kan vi dock uppleva utan väta eller kyla på Grand Palais i Paris. En väl iscensatt utställning — med både teatrar, tavlor, föremål, kläder och skulpturer — tog mig inte enbart på en tidsresa men även på en Venedigtur. Jag fick uppleva maskerader, ceremonier, alldagliga händelser, vackra kyrkomålningar och mycket annat samt slapp dessutom att bli våt om fötterna!

Venedig har fascinerat besökare i flera sekler. Denna utställning betonar Venedigs inflytande på 1700-talets européer och konsten. Stadens läge på 118 öar med myriader kanaler samt pittoreska broar, dess politiska ställning och framförallt dess handel, konst, musik samt karnevaler bidrog till Venedigs unika ställning i Europa. Redan på den tiden, drog staden till sig turister vilka bidrog till konstnärernas uppehälle eftersom besökarna gärna köpte vedutamålningar — souvenirtavlor.

Fortsätt

 

Venedig var ett av Europas starkaste fästen men efter en serie kriser av olika slag, ekonomiska som samhälleliga, försvagades riket och 1797 föll staden offer för Bonapartes armé. Utställningen koncentrerar sig på tiden innan dess, då Italiens konstscen omfattade de bästa inom konstvärlden och deras anhängare och efterföljare. Venedig hade inflytande på konstnärer i Sverige, England, Frankrike, Tyskland och Spanien. För den intresserade visas även varje onsdag kväll en föreställning inne i museet med teater, musik och dans. Jag fick en försmak av den genom de masker, dräkter och föremål som visas i anslutning till arrangemanget.

Doge kallades regenten även om det egentligen var överklassen som hade makten i sina händer. En slags oligarki — lite som i dagens Ryssland. De ordnade stora officiella ceremonier för att visa sitt inflytande. 1700-talets urbana konst gick ut på att avbilda dessa evenemang med hjälp av camera obscura, eller pinnhålskamera. Bland de mest kända konstnärerna kan nämnas Antonio Canaletto, Francesco Guardi, Giandomenico Tiepolo. När jag beskådade deras tavlor kändes det som om jag var på plats och deltog i ceremonin eller på maskeradbalen, så noggrant avbildade var de.

Bland musikerna så är nog Vivaldi den vi känner bäst till och i en av salarna hördes det ljuv musik och en liten operascen var uppställd med instrument och figurer. Venetianska konstnärer var så uppskattade att de användes flitigt vid hoven runt om i Europa. Även i Stockholm — Nordens Venedig — har Italien haft inflytande på arkitekturen.

Dagens Venedig är mera som ett öppet museum snarare än en levande stad eftersom de flesta ursprungliga Venedigbor har flyttat ut. Det är otroligt att tänka sig att denna plats en gång varit en av de största och mest befolkade städerna sedan medeltiden! Det kan vara värt att gå på denna utställning i stället för att brottas med horder av turister eller vada i knädjupt vatten på Markusplatsen. Men det är då missar man förstås kanalturerna och gondoljärerna samt den goda italienska maten… eller så kan utställningen ses som en försmak på den riktiga staden, så länge den nu finns kvar.

ANNE EDELSTAM   

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

Gå till Toppen