Instick om Trumps första utlandsresa som president

Konst.

Donald Trump är just nu på sin första utlandsresa som USA:s president och besökte i måndags Klagomuren i Jerusalem.

MATTIAS KRONSTRAND
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr