Ett litet existentiellt rop

Konst.
Konstverk av Channa Bankier.

MÖRKRET. Channa Bankier ropar ur mörkret. Ett expressivt uttryck i bild och dikt, en tidsbild.

Ett litet existentiellt rop ur mörkret

FÅGELN DOG I DEN STORA STORMEN.
BERGEN SUDDAS LÅNGSAMT UT.
TRÄDEN KASTAR SIG MOT VARANDRA.
LUFTEN ÄR VIT.

FÅGELNS MAGE ÄR ALLDELES NAKEN.
HALSEN TUNN.
SOLEN GÅR UPP PÅ MORGONEN,
SOM VANLIGT.
LUFTEN ÄR GUL.

LILA STRÄNGAR I DET GULA.
MÅNEN LYSER HET I NATT.
DJURENS NÄSOR SYNS I JORDEN.
LUFTEN STÅR STILL.

LUFTEN OCH LUFTEN
OCH LUFTEN OCH LUFTEN.
VINDEN VINDEN…

CHANNA BANKIER
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr