En av våra skickligaste tidningstecknare

Konst/Kultur.

 

Georg Lagerstedt. Montage: Opulens. Bildkälla: Teckningsmuseet i Laholm.

TECKNING. På lördag öppnar en utställning i Laholm om tidningstecknaren och illustratören Georg Lagerstedt. Ivo Holmqvist berättar om bakgrunden till utställningen och denne skicklige tecknares liv och verk. 

 

 

Georg Lagerstedt – Rörelsefröjden och rytmen i blodet
Teckningsmuseet i Laholm
2 februari–19 maj 2019

Många vet att den sista bokstaven i Ikea står för Agunnaryd, den småländska ort där Ingvar Kamprad växte upp. Få känner till att också en av våra flitigaste och skickligaste tidningstecknare och illustratörer kom därifrån, Georg Lagerstedt. Han var född 1892 och blev nittio år gammal, verksam långt upp i åren, avliden på Lidingö. Han gick i gymnasiet i Växjö där han tog studenten i samma klass som Pär Lagerkvist. För tolv år sedan donerades 3 234 av hans alster till Teckningsmuseet vid Hästtorget i Laholm. Bilderna är nu sorterade och arkiverade. Ett brett urval visas under senvintern och våren på en utställning som har vernissage nu på lördag (även om fernissan är torr sedan länge).

1952 beskrev Gustaf Näsström honom som ”en raffinerad artist med ganska enastående förmåga att karakterisera figurer i rörelse”. Det var träffande (förutom oskicket att gradera det unika), det ser man i hans många bilder på rävar, hästar och dansanta par. Så har man också passande nog valt koreografen Efva Lilja att hålla inledningsanförandet när utställningen öppnar. Bakom den står också Andreas Berg, professor i illustration på Kunsthøjskolen i Oslo. Teckningarna som visas sträcker sig över drygt sjuttiofem år, med de första av en åttaåring med skarp blick och förvånande säker hand.

Lagerstedt studerade först på Valand i Göteborg och senare i Köpenhamn. Enligt svärsonen Jan-Erik Lundberg, vars innehållsrika text om honom finns på nätet, var han en språkbegåvad kosmopolit. Liksom den ett år yngre och lika produktive kollegan Adolf Hallman reste Georg Lagerstedt ut i världen, för hans del Spanien och Marocko på tjugotalet, senare Paris där han en tid var elev till Andre Lhote, och efter andra världskriget England och kontinenten. Dock var hans uppehåll utomlands inte lika långa som Hallmans som tidigt lämnade hemstaden Göteborg för många år i Oslo, Köpenhamn, Paris, New York och Rom, och deras stilar skiljer sig åt.

Däremot finns många uppenbara likheter mellan Lagerstedt och Birger Lundquist som hann med ännu fler tidningsteckningar och bilder i böcker fast han gick bort alldeles för ung. Under många år tecknade Georg Lagerstedt i Stockholms Dagblad, också sedan den övergått i Stockholms Tidningen. Gunnar Brusewitz som efterträdde honom där skrev vid hans bortgång en uppskattande runa i Svenska Dagbladet 1982 och kom bland annat in på tekniken:

”Lagerstedt tecknade direkt med reservoarpenna och svart bläck och till det krävdes stor säkerhet och snabbhet — och föralldel också vidsynthet hos redaktionen. Läsarna var ovana vid hastigt nedkastade skisser och det hände att folk hörde av sig som tyckte att teckningarna var ‘slarviga’. Jag vet inte varifrån han fick idén med reservoarpenna, kanske från Danmark där de berömda Köpenhamnstecknarna tidigt börjat arbeta med den metoden? Mycket tyder i alla fall på att Georg Lagerstedt var först i svensk dagspress med denna reportageteckningsteknik som snart övertogs och utvecklades till suveränt mästerskap av den legendariske Birger Lundquist på Dagens Nyheter. Bigge var noga med att poängtera Lagerstedts roll som inspiratör i detta sammanhang.”

Georg Lagerstedt formgav frimärkena som gavs ut till Lingiaden 1949 och tecknade i tidningen Vi och i de sedan länge avsomnade Röster i Radio och All världens berättare. Han gjorde också mängder av bokomslag, bland annat till Frank Heller. Hans bilder i Conan Doyles berättelser om Sherlock Holmes, när de kom i Nils Holmbergs försvenskning i Bonniers serie odödliga ungdomsböcker, de med de röda ryggarna, har jag välbevarade i mitt bildminne sedan jag såg dem första gången i tidiga tonår.

På nätet finns flera av hans teckningar och en hel rad av hans oljemålningar, bland annat ett skickligt porträtt av litteraturhistorikern Henrik Schück och en tågkupé i roligt förvridet perspektiv.  Likaså finns det bra sammanfattande texter om Georg Lagerstedt och hans eleganta konst.

IVO HOLMQVIST
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr