Kärlekens många ansikten

Existentiellt

KÅSERI. Kärleken förenar och skiljer oss åt.

’Kärlek’!
Vilket ämne!
Jag vet ingenting om ’kärlek’.
Jag skulle kunna fråga hur många sidor som helst
om ’kärlek’
hur många sidor som helst
om ordet ’kärlek’
hur många sidor som helst
om någon av alla dess klanger
aromer
om någon enda av alla dess betydelser.

Sonja Åkesson, ur dikten ”Hur ser din färg rött ut”

Kärleken är både en allmänmänsklig och kulturbunden erfarenhet, som förpackas i konventioner och traditioner. Under hippievågen utforskades ”den fria kärleken och sexualiteten”, som visade sig vara ett komplicerat sätt att älska på. Det är förrädiskt normaliserande att skriva om den heterosexuella kärlekens historia och dess olika former och skepnader. Det går nästan av en oreflekterad, förnekande och okunnig ohejdad vana så för att korrigera den ensidiga kärleksbilden vill jag nämna två exempel ur homorörelsens historia.

Harvey Bernard Milk, var den förste öppet homosexuelle mannen som valdes till ett politisk ämbete i Kalifornien 1977, efter en tung och hård kamp för gayrörelsen . Han mördades 1978 av den konservative, kristne och homofobiske Dan White, som hade förlorat den politiske striden mot Milk. Dan White hängde sig i sitt garage 1985.

Filmen ”Freeheld” bygger på verklighetsbaserade personer och händelser om det lesbiska paret  Laurel Hesters och Stacie Andrees uppslitande strid för rätten till ett samkönat äktenskap efter att Hester insjuknat i obotlig cancer 2004. Hon vill försäkra sig om att hennes livspartner och stora kärlek Andree, får hennes polispension eftersom Andree utan dom pengarna inte skulle ha råd att bo kvar i deras hus.

Om New Jersey-polisen Hester hade varit heterosexuell och gift hade det varit en självklarhet att detta skulle ske men så var det alltså inte för homosexuella. Deras gripande och belysande historia fick både ett lyckligt och tragiskt slut. Strax innan Hester dog beviljades rätten Andree till polispensionen. Det ska dock framhållas och understrykas att kampen för homosexuellas rättigheter tyvärr är långt ifrån över ─ tvärtom.

Kärlek? Det är få ämnen som kan skapa så mycket förtrolighet och gemenskap som när vi utbyter våra både lyckliga och olyckliga erfarenheter av kärlek, förälskelse och passion. Jag ställer mig frågan om människans längtan efter att vara älskad är ett universiellt och existentiellt behov och begär eller om vi matas så frekvent med föreställningen om att vara älskad att vi inbillar oss att det är grundläggande för vårt välbefinnande?

Det låter sig i alla fall sägas att oberoende av hur vi klassificerar, definierar och kontextualiserar ’kärlek” så är dess olika betydelser och laddningar central i metaberättelsen om vad som gör livet både meningsfullt och meningslöst. Kärleken förenar och skiljer oss åt.

CECILIA PERSSON

Alla artiklar av Cecilia Persson

Det senaste från Existentiellt

Själens brunn

LITTERATUR. I essäform tar sig Carsten Palmer Schale an sambanden mellan poesin,