Avdelning

Global - sida 9

Opulens Global is a magazine for you who is curious about global topics. Besides those challenges globalisation means for work, climate and international institutions, we want to focus on optimistic phenomena in the future. Follow the planet's development with us! Buy Opulens Global a coffee. Contact: info@opulensglobal.com

Dags för ny globalisering

Global.

DIGITALISERING. Globaliseringen utvecklas vidare trots skrivelser om död, stopp och självförsörjning. Den nya globaliseringen handlar om större fokus på digitala tjänster och funktioner som underlättar för människor att samarbeta globalt.

Concerning Belarus

Global.

DEMOCRACY. The situation in Belarus is one of cheating in the election, of violent replies to demonstrations by the government and removal of access to the internet. How did it come to this?

Forskning frodas i en öppen värld

Global.

KUNSKAP. Vid bildandet av den naturvetenskapliga akademin Royal Society 1660 valdes den språkkunnige Henry Oldenburg till sekreterare. För att effektivisera sitt arbete tog han 1665 fram ett nytt format för presentation av vetenskapliga texter; tidskriften. Denna första tidskrift, Philosophical Transactions, samlade artiklar från Italien, Ungern, Frankrike, Tyskland och Bermuda. I tidskriften publicerade exempelvis den klassiska…

Valet i USA och Bidens syn på Kina

Global.

POLITIK. Trumps Kina-politik har karaktäriserats av hårda ord, sanktioner och ultimatum. Hur kommer Biden att agera? Blir det en återgång till Obamas betydligt mjukare linje? 

Är internationalismen död?

Global.

Sverige har gett världen Dag Hammarskjöld, Inga-Britt Ahlenius samt, på gott och ont, Hans Blix. Stockholm myllrar av globala huvudkontor och unicorns som Klarna och Spotify. En fjärdedel av den svenska befolkningen har utländskt bakgrund. Halva ekonomin är exportberoende. Det är hårda fakta som visar att vi är öppna mot omvärlden, kan det tyckas. 

Free movement for humans is not only about the economy

Global.

FREEDOM. One of liberalism’s main contributions to human progress are ideas about the free movement for individuals, as in the case of the European Union. Therefore, liberals and other actors need to remember that ideas of free movement are not only about economic aspects. The possibility to move freely and safely also depends on ideas…

When traveling was considered a luxury

Global.

                              CULTURE. Luxes, this winter’s exhibition at the Musée des Arts Décoratifs, in Paris, isn’t only about travels though. It explores perceptions of luxury throughout the ages and from all corners of the world.

Historia – Konflikten i Jemen

Global.

HISTORIA. Jemen har en lång historia av kolonialism och rivalitet om makten och konflikten kompliceras av de regionala stormakterna Iran och Saudiarabiens respektive roller och intressen. Många hoppades att fredsförhandlingarna i Sverige 2018 skulle leda till ett slut på kriget, men så har inte skett.

0 0kr