Vem är rädd för Big Brother?

Annons.
Bild: Wikipedia

I SAMARBETE MED PARTNER. Det har i år gått två decennier sedan tv-serien Big Brother började sändas i Sverige. Ett jubileum för en serie som blivit så populär att vadslagningsfirmorna börjat erbjuda Big Brother odds för dom som gillar att satsa på vem de tror kommer att vinna.

George Orwells berömda framtidsroman 1984 behöll länge sin aktualitet i den politiska debatten. Även efter det att 1984 faktiskt infallit kunde debattörer som varnade för totalitära tendenser använda Orwells text i retoriskt syfte. Men egentligen var inte 1984 så mycket en mörk framtidsvision som en faktisk beskrivning av hur 30- och 40-talets totalitära system fungerade. Boken skrevs 1948 och Orwell kastade helt enkelt om slutsiffrorna för att få en lämplig placering av handlingen i en inte allt för avlägsen framtid.

Orwell beskrev det totala övervakningssamhället där individen aldrig fick vara i fred för Big Brother och där övervakningskameror registrerade allt som skedde i undersåtarnas bostäder. I takt med att allt fler totalitära system föll och inte minst i och med Sovjetunionens sammanbrott fick vi andra skräckscenarion. Big Brother skrämde oss lika lite som Sotaren. Föreställningarna om att socialdemokratins Sverige skulle kunna urarta till ett socialistiskt Big Brother-samhälle är knappast något som längre förs fram i debatten. Åtminstone inte av sansade debattörer. De totalitära tendenserna har minskat och därmed rädslan för kontrollsamhälle i vårt land. Sedan länge har Datainspektionen, som skulle motverka registrering av individer, snarast kommit att bli en bromskloss som förhindrar spridning av information.

Ironiskt nog tycks folk numera vilja bli övervakade, dessutom. Men det började redan för cirka 20 år sedan. I början av september år 2000 startade Kanal 5:s nya tv-satsning. Då flyttade nio kvinnor och män in i det specialritade hus som uppförts på hemlig plats i Stockholmstrakten. I 100 dagar fick hjältarna i tv-serien leva sida vid sida, fullständigt isolerade från familj, vänner och resten av världen. Tv-publiken kunde varje dag kan följa deltagarnas liv. 24 timmar om dygnet, vakade 24 kameror över minsta rörelse i huset. Kanal 5 skrev svensk tv-historia genom att visa en grupp människor som ständigt iakttagna skulle umgås med varandra samtidigt som de tävlade om att bli tittarnas favorit.

Och namnet på tv-serien? Just det, Big Brother!

Lägg därtill alla de enskilda personer världen över som runt millennieskiftet installerade övervakningskameror i sina egna hem och sedan visade upp sina privatliv på den egna hemsidan och det blir tydligt att exhibitionismen redan då höll på att bli en folksjukdom i den globala byn. Orwells mardröm om total övervakning och avsaknad av integritet hade blivit den uppkopplade människans våta dröm! Visst är det en aning ironiskt? Men Big Brother hade kommit för att stanna och i år fyller serien 20 år.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.