Tagg-arkiv

Sartre

Ansvarslöst att tillåta droganvändning

Debatt

DROGER. ”Vi måste göra allt för att förebygga missbruken – inte tävla i hur vi bäst kan åstadkomma en möjlig tillvaro för de drabbade att fortsätta med sitt missbruk”, skriver Ante Filip Tepic som är kritisk till en föreslagen legalisering av narkotikabruk.

Allt håller inte för tidens tand

Litteratur

ÅLDRANDE. ”Men vem är jag att såga Octavio Paz? Hos Paz finns ju trots allt en enorm lärdom, skarpa analyser och vackert formulerade iakttagelser”, skriver Erik Cardelús som läst Till analogins lov.

Intet

Existentiellt

EN BETRAKTELSE.  Den springande punkten är dock hur man ska förhålla sig till intet — varats allomfattande intighet, skriver Melker Garay. Det gör han i en skarpsinnig filosofisk betraktelse som undersöker vårt förhållande till begreppet intet.

Den intellektuelles ansvar

Existentiellt

ESSÄ. Varför skriva något om den intellektuelles ansvar? Därför att det är nödvändigt. För att förstå det svaret bör man nog först ladda begreppet intellektuell med ett innehåll.