Tagg-arkiv

psyke

Det sårade kreativa psyket

Existentiellt/Kultur.

ESSÄ. ”Ointresse, avståndstagande och fördömanden är vanliga reaktioner som möter den vilken inte följer med strömmen.” Susanne Liljedahl om det eviga ämnet kreativitet och psykisk ohälsa. 

0 0kr