Tagg-arkiv

Prijedormassakern

Vi överlevare måste fortsätta berätta

Debatt.

HÅGKOMST. ”Vi måste fortsätta kungöra sanningen för att de tusentals oskyldiga människor, varav 102 barn, som dödades i blodbadet inte ska ha mist sina liv i onödan.” Haris Agic uppmärksammar att det denna sommar är trettio år sedan Prijedormassakern i Bosnien inleddes.

0 0kr