Tagg-arkiv

offentlighet

Mobiltelefoni, mobil, lur, luren,

Inga andra gudar jämte luren

Krönikor.

KOMMUNIKATION. “Vi stänger ute världen då vi tillber mobiltelefonen. Den andra sidan är i princip den omvända. Vi tror att telefonen i sin tur utestänger oss från världen. Så är det inte”, menar Lars Thulin.

Vi kan bryta den etablerade ordningen

Krönikor.

OFFENTLIGA DISKUSSIONEN. “Engagemang förutsätter ork och tid, därför hör demokratidiskussionen ihop med arbetslivsfrågor. Till att börja med en radikal minskning av den tid som de flesta av oss ägnar åt lönearbete”, skriver Göran Dahl.

0 0kr