Tagg-arkiv

MaerzMusik

I takt med tiden?

Musik.

KONSTMUSIK. Under våren 2021 har flera europeiska festivaler för ny konstmusik att tenderat att kollidera. En liten fördel med det pandemiska tillstånd vi befinner oss i är att det varit möjligt att parallellt följa flera av dessa. Andreas Engström loggade in på MaerzMusik i Berlin och Svensk musikvår i Stockholm.

Konstmusiken befinner sig nu i samtidskulturens epicentrum

Musik.

  BERLINFESTIVAL. Det påstås att den klassiska och samtida konstmusiken tappar publik. Den blir äldre, dör bort och den yngre generationen fyller inte på. Sällan grundar sig påståendet på fakta. Men fakta finns, och den säger något helt annat. Tvärtom ökar publiken och den blir allt yngre.

0 0kr