Tagg-arkiv

läsvanor

Läsråd ska få fart på barns och ungas läsande

Nyheter.

DEMOKRAGTIFRÅGA. De senaste årens insatser för att främja ett ökat läsande och förbättrad läsförståelse bland barn och unga har gett vissa resultat, visar internationella mätningar. Men ännu återstår mycket arbete. – Det finns fortfarande stora utmaningar att ta tag i. Till exempel syns en tydlig minskning bland dem som läser på sin fritid varje vecka…

0 0kr