Tagg-arkiv

komposition

Gott uppsåt med dålig bismak

Musik

MUSIKALISK EXOTISM. ”Att utforska ’främlingskap’ inom ramen för en festival som har ’avkolonisering’ som måtto är att exotisera något som de flesta över huvud taget inte ser som något främmande”, skriver Andreas Engström.

I de irländska sångerna infinner sig en förtrollande stämning

Musik

KONSERTUPPLEVELSE. ”I mittgången sitter svenska, irländska och finländska flaggor som symboliserar artisternas länder. Anúna är en grupp sångare och sångerskor som använder sina röster till sin fulla potential”, skriver Lena Torquato Lidén om framträdandet av irländska kören Anúna och violinisten Linda Lampenius.

En pianolyriker av hög internationell klass

Musik

MULTITALANG. ”Avsmakandet av former, experimenterandet med stilar och rörelser, och lusten att prova sig fram i olika genrer men också att skapa hybridformer: Dobrogosz är en multitalang,” skriver Björn Gustavsson om kompositören och pianisten Steve Dobrogosz.