Tagg-arkiv

kjell espmark

Om den litteraturhistoriska glömskan

Litteratur

FRAMSTÅENDE. Initierat skriver Ivo Holmqvist om Karl Warburg och Martin Lamm. Två på sin tid mycket framstående gestalter i svenskt litteraturliv, som nu lyfts fram ur glömskan.

Strömhopp från akademien

Litteratur

AVHOPP.  På bara några timmar har tre ledamöter lämnat Svenska Akademiens arbete. Crister Enander hoppas och tror att de kommer tillbaka.

Gå till Toppen