Tagg-arkiv

eurocentrism

Helgessän: Vi kan se varandra

Existentiellt.

MILJÖETIK. ”Idag har faktiskt en tvärreligiös diskussion påbörjats med miljöetiken och ekologin i centrum”, skriver Carsten Palmer Schale som här uppmärksammar animism och buddhism utifrån ett eurocentriskt perspektiv.

Sökandet efter världskulturen

Musik.

VÄRLDSKULTUR. ”Möjligen var det här som vi på allvar kunde möta en framtida världskultur, där de medverkande med djupa insikter och kompetenser i sina respektive konstformer skapat ett verk  som skulle kunna passa in i en mängd sammanhang”, skriver Andreas Engström.

En kontrast mot den finstämda realismen

Litteratur.

AVSTÅND. ”Denna berättelses användning av faktiska (om än symbolladdade) portaler blir en märklig omställning i en roman som börjat i en ton av lågmäld, vemodig realism”, skriver Anna Remmets om Mohsin Hamids Exit väst.

0 0kr