Tagg-arkiv

Christer Hermansson

Absurdistisk kontorsroman

Litteratur/Kultur

PROSA. Hermanssons prosa är som bäst när den förfrämligar det bekanta så pass att det blir absurt, eller varför inte använda beteckningen absurdistiskt – för att betona Hermanssons släktskap med Samuel Beckett, skriver Erik Bovin.