Tagg-arkiv

brukstext

Bergmanveckan, Ingmar Bergman, film, filmkonst,

Noterat: Brukstexter 2.0

Noterat.

NYA TIDER. Äldre tiders brukstexter har en tendens att få karaktär av milt roande torr humor. Så har exempelvis Gunnar Ekelöf skrivit en roande och träffande essä om hur Cajsa Wargs kokbok kan läsas som milt absurdistisk poesi.

Språklådan: Kan brukstext ha litterärt värde?

Kultur.

SPRÅKFRÅGA. Finns det brukstexter som senare genom åren omvärderats och numera anses ha litterärt värde? Idag är ju genrerna väldigt flytande och likaså uppfattningen om vad som kan kallas litteratur. Ta bara exemplet att dagböcker nu ges ut på förlag. /Staffan

0 0kr