Varför finns det inga SMS-lån i Norge?

Sponsrat.

Det sägs att det inte finns några SMS-lån i Norge. Trots detta hittar man snabbt flera sidor som erbjuder just det här. Det är väldigt motsägelsefullt men det går att reda ut. Det visar sig att påståendet både är sant och inte. På en och samma gång.

Det är ett par år sedan SMS-lån var på tapeten i Sverige. Medierna förfasades men samtidigt var det ett populärt sätt att ta ett kortsiktigt lån. Många verkar ha varit nöjda med dess enkelhet, men samtidigt var det enligt andra där faran med låneformen låg.

SMS-lån var från början beteckningen på lån som togs via just SMS. De förknippades med att riktas mot personer som ville ha pengarna de lånade snabbt och som dessutom avsåg att betala tillbaka snabbt.

Påståendet “det finns inga sms-lån i Norge” visar sig snabbt var både sant och falskt. Detta på samma gång. Det stämmer att tjänsten där man skickar ett SMS till ett företag som sedan sätter in pengar på ditt bankkonto inte längre finns. Denna form av lån är hårt reglerade både i Sverige och Norge.

Där emot så används begreppet SMS-lån för att beskriva andra former av snabblån, även om ett SMS aldrig behöver vare sig skrivas eller skickas. Det handlar alltså om att man använder ett inarbetat begrepp för att marknadsföra sina nuvarande tjänster. En vanligt förekommande väg att gå.

I Sverige finns till exempel Saldo.com, en tjänst som erbjuder en rad olika låneformer. En av dessa är snabblån och där väljer man att använda orden SMS-lån. Detta då det för tankarna till just snabblån.

Snabblån är ett alternativ

Det finns en mängd olika låneformer i Sverige idag. Vissa tillfällen är man i behov av större lån, till exempel för köp av bil eller en bostad. Andra gånger är ett mindre lån önskvärt, exempel är fritidslån eller för någon form av konsumtion.

Snabblån är ett alternativ i denna sista kategori. Det är dock viktigt att man noggrant jämför olika låneformer innan man bestämmer sig. Det är trots allt något man blir bunden till en period och det är då bra att veta precis vad man har för skyldigheter och rättigheter.

Stora skillnader mot förr

Att ta ett lån idag skiljer sig på många plan mot hur det gick till tidigare. För många var det självklart att vara lojal mot sin bank när det var dags att söka lån. Denna lojalitet kunde dock vara nåt man fick äta upp. I och med att man bestämde sig för vilken långivare man skulle vända sig till så lättvindigt, gjorde man heller ingen bra jämförelse.

Idag är konsumenterna mer medvetna. Man känner dels till att det finns en rad olika långivare som man har möjlighet att vända sig till och att man kan spara stora pengar på att göra en ordentlig jämförelse.

Genom att titta på olika alternativ upptäcker man snabbt att det erbjuds olika villkor och olika räntor på olika företag. Det kan också vara stora skillnader i de avgifter som tillkommer. Vissa företag har tagit bort dessa avgifter samtidigt som andra företag har valt att förbättra på andra områden.

Tänk igenom vilken form av lån du behöver

Innan du tar ett lån så är det klokt att göra vissa efterforskningar. Dels för att, som nämndes ovan, för att ta reda på de olika villkor, räntor och avgifter som finns. Men även för att ta reda på vilken form av lån du ska ta.

Det är klokt att titta igenom vad som erbjuds. De flesta långivare har paketerat sina lån på olika sätt. Vad du behöver handlar ofta hur mycket pengar du ska låna och hur lång tid du vill betala tillbaka på. De olika paket som finns tar hänsyn till detta och det är viktigt, för ens egen skull, att man har gjort sina egna efterforskningar.

Viktigt att tänka på

Oavsett om det är den första gången du tar ett lån eller om du gjort det tidigare så är där vissa saker som är viktigt att tänka på. Utöver de redan nämnda punkterna så är det viktigt att förstå att man ingår ett kontrakt som kräver att man ska göra vissa betalningar vid vissa tidpunkter.

Det är även viktigt att tänka på att det kommer belasta ens ekonomi under en period. Är man medveten om detta och har vägt för och nackdelar mot varandra så finns det flera olika lån att välja mellan.

Att ta ett lån var för skambelagt om det inte handlade om ett bostadslån. Detta har förändrats och det har mycket att göra med att folk överlag blivit mer medvetna om vad det finns för alternativ och att det finns en rad olika företag att välja mellan.

De flesta personer tar någon gång ett lån i någon form. Det kan vara en väg att finansiera ett projekt eller ett köp.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.