Stämplar – en del av vårt kulturarv

Sponsrat.

Stämplar kopplas ihop med signaturer. Med all rätt. Det är just via stämpeln som man än idag kan intyga att ett dokument är rättfärdigat och bär alla attribut för att kännetecknas som giltigt.

Stämplar är en del av vårt kulturarv, inte bara det svenska utan det världsliga kulturarvet. Idag kan man hitta intressanta exemplar på museer och följa dess historia som kopplas ihop med bland annat mäktiga familjer, kyrkan och gamla institutioner som inte längre finns. 

Idag finns det digitala stämplar eller signaturer men det betyder inte att de gamla vanliga stämplarna inte används. Tvärtom! Vilka typer av stämplar är vanligast kan du läsa om i nästa rubrik.

Olika typer av stämplar

Man särskiljer mellan olika typer av stämplar. Här nedan redogörs det för de vanligaste.

Vi börjar med självfärgande stämplar som anses vara den mest förekommande stämpeln i Sverige. Den sorters stämplar har inte en stämpeldyna. Stämpelplattan består av ett svampliknande material. Vid stämpling släpper plattan fram färg som i sin tur gör ett avtryck på papperet. Färgen räcker till ungefär 10 000 stämpelavtryck. Om och när färgen är slut fylls stämpelplattan på med ny färg.

Handstämplar kan man kalla för den traditionella stämpeln som har en separat stämpeldyna. Förr i tiden tillverkades handtagen i trä, idag är dem gjorda av plast. Handstämpeln är världens vanligaste stämpel. Den används för att stämpla på plast, metall eller foton.

Stativstämplar har en dyna som är inbyggd in handtaget. Trycker du ned handtaget så vänds stämpeldynan för att göra ett avtryck på pappret. Det är en väldigt praktisk stämpel. Dynan byts ut både snabbt och enkelt när färgen tagit slut och är klar för att användas. Stämpelplattan vänds upp efter varje stämpling och ger ny färg. Det är även anledningen till att stativstämplar passar bra om du ska göra många stämplingar i följd. Datumstämplar är ett bra exempel på stativstämplar.

Stämplarnas användning

Stämplar används flitigt än idag på kontor och inom affärsbranschen. Som det nämndes tidigare verifierar en stämpling att ett visst dokument är rättfärdigat. Stämpeln kan också fungera som en symbol för ett visst företag. I vissa länder är stämpeln maktsymbol. Ju flera stämplar du har, desto mäktigare är du.

Det blir intressant att se ifall digitaliseringen tar över stämpelns betydelse. Vi kanske skriver under och verifierar allt på nätet om några år och då kommer stämpelns betydelse kanske minska. Det är dock bara spekulationer. Som sagt det blir spännande att se stämpelns framtida utveckling.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.