FinTech och demokratiseringen av finansiella tjänster

Sponsrat.
Foto: Pixabay

I SAMARBETE MED PARTNER. Termen FinTech är en förkortning av engelskans Financial Technology och omfattar teknikorienterade finansiella lösningar. Globala investeringar i FinTech-bolag har ökat med 492 procent under en fem års period, från $18,9 miljarder 2013 till $111,8 miljarder 2018. Framväxten av FinTech påverkar samtliga delar av den finansiella sektorn, från traditionell bankverksamhet till värdepappershandel och aktiemäkleri.

Genom FinTech erbjuds svenskar alternativa placeringsmöjligheter. Från att tidigare ha använt sig av aktiedepåer hos någon av storbankerna väljer allt fler att förflytta sitt kapital till fristående aktiemäklare och nya digitala plattformar. FinTech har även lett till utvecklandet av kryptovalutor och derivat som CFD (Contract For Difference). CFD’s ger privatpersoner tillgång till ett helt spektrum av tillgångar såsom aktier, valutor, råvaror och index. Instrumentet speglar den underliggande tillgångens värdeförändring men handlas i mindre enheter, vilket gör att fler investerare kan delta. Det är ett exempel på hur teknik kan demokratisera finansiella tjänster.

Foto: Pixabat

Med CFD’s kan man även ta ”korta” positioner, något som tidigare endast erbjudits seniora investerare. På den svenska marknaden har ett antal CFD mäklare etablerat sig. Även optionshandeln har utvecklats. Förutom de klassiska vanilla-optionerna erbjuds numera även barrier- optioner. Optioner kan användas både i spekulativt syfte och för att minska eller eliminera risk.

FinTech-bolag förväntas öka sin marknadsandel under kommande år. Enligt en internationell undersökning gjord av revisionsbolaget PwC anser en majoritet av banker att uppemot 30 procent av deras intäkter från segmentet betaltjänster riskerar att gå förlorade till konkurrenter inom FinTech. Detta under den närmaste 5-årsperioden.

Demokratiseringen av finansiella tjänster

Med FinTech kan företag sänka kostnaden för sina finansiella tjänster samt öka tillgängligheten. Finansiella tjänster kan därför erbjudas fler människor och till ett bättre pris. Ofta har du tillgång till deras tjänster direkt via din digitala enhet (dator, mobil eller surfplatta). Kundmötet har således förskjutits från fysiska kontor till den digitala världen. Du kan numera betala räkningar, utföra transaktioner samt förvalta ditt sparkapital hemifrån eller på rörande fot.

Som en konsekvens har även ingångsbarriären för företag som vill bedriva finansiell verksamhet sänkts. Det gör att mindre företag med sin innovation och teknikkunskap kan utmana storbankerna. Marknaden har följaktligen fragmenterats. Antalet banker på den svenska marknaden har ökat med 210 procent sedan år 2000, från 40 stycken år 2000 till 124 stycken år 2018. Sett till det stora antalet aktörer på den finansiella marknaden kan man således säga att en demokratisering av finansiella tjänster har skett både för konsumenter och entreprenörer.

Vi ser en kraftig ökning i ägandet av aktier hos svenska hushåll sedan internet fick sitt genombrott. År 2001 uppgick svenska hushålls totala aktieägande till omkring 400 miljarder kronor. 2018 var ägandet uppe i närmare 750 miljarder kronor. FinTech är här en bidragande faktor, då det gjort aktiemarknaden mer lättillgänglig och synlig för gemene man.

Regleringen av de finansiella marknaderna är dock omfattande och i takt med att nya finansiella tjänster utvecklas och marknaden digitaliseras uppdateras även regelverket. Många finansiella tjänster är dessutom tillståndspliktiga. Reglering och avgifter har ett inflytande på demokratiseringen av finansiella tjänster. Är avgifterna för ansökan om tillstånd höga och marknaden hårt reglerad blir det svårare för nya aktörer att etablera sig. Det krävs tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva både värdepappershandel och bankverksamhet. För värdepappersbolag är ansökningsavgiften 324 000 kr och för bank- eller finansieringsrörelse ligger avgiften på 420 000 kr. Tillståndsplikten, avgifterna och tillhörande krav på aktörer som erbjuder finansiella tjänster är en barriär för många entreprenörer.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.