Fascia – vad är det och hur uppstår det?

Sponsrat.

Du som ofta lider av smärta, dålig hälsa eller kronisk värk bör ta reda på mer om fascia och hur fascia kan hjälpa dig att må bättre i vardagen. Enligt forskning har fascia en stor betydelse för hur våra kroppar fungerar och mår.

Läs vidare för att lära dig mer om fascia och hur det påverkar hela kroppen.

Hur ser vår kropp egentligen ut?

Människan har lärt sig hur kroppen fungerar genom att studera kadaver. Men ger det verkligen en klar bild av hur allt i kroppen fungerar? Svaret är enkelt. Nej, att studera ett kadaver är inte samma sak som att studera en levande kropp.

Ett kadaver har inte de levande strömmarna som krävs för en levande och fungerande kropp. Det är här fascia kommer in i bilden. Enligt den senaste forskningen, som har pågått i ett flertal år, har fascia en väldigt viktig funktion i kroppen som helhet.

Fascia existerar utanför kroppens alla celler, från muskler och skelett till hud och hår. Vad forskningen nu har upptäckt är att studier av kadaver inte ger en sann bild av hur kroppen egentligen fungerar.

Ny forskning ger nya möjligheter

Med hjälp av ny teknologi går det att studera levande kroppar på ett helt nytt sätt. Vilket självklart ger en ny insyn i hur kroppen egentligen fungerar. Inte bara hur den ser ut på insidan som vi lärt oss av att studera kadaver.

Vad gör fascia i kroppen?

Fascia är kroppens största organ och existerar i alla delar av kroppen på ett aktivt vis. Systemet har varken början eller slut. Allt som händer i kroppen registreras av fascian samt att fascian har en avgörande roll i hur kroppen fungerar.

Systemet både underhåller och upprättar kommunikation i alla olika delar av kroppen. När olika delar kroppen behöver sammankopplas vid en rörelse eller liknande är det fascian som sköter interaktionen.

Eftersom fascia sköter så mycket som en tredjedel av kroppens rörelseapparat är det ett viktigt system. Utan en välfungerande fascia kan inte kroppen fungera på ett korrekt vis.

Sträcker sig genom hela kroppen

Det sammanhängande nätverket vi förut inte visste att det ens fanns, sträcker sig genom hela kroppen och täcker alla celler. Faktiskt är det så att alla smärtreceptorer hittas i just fascian. Lär dig mer om fascia i den här heltäckande fasciaguiden.

Hur du håller din fascia frisk och välfungerande

Det finns många olika faktorer som underhåller din fascia. Egentligen är det hela väldigt enkelt. Så länge du tar hand om din kropp på ett hållbart vis, mår även fascia bra i kroppen.

Genom att träna regelbundet och äta hälsosamt tar du inte bara hand om kroppen utan även fascia och din mentala hälsa. Din mentala hälsa är viktig för att din fascia ska må bra i din kropp.

Rätt träning är viktigt

Den träning som rekommenderas för underhåll av fascia är yoga, pilates och annan rörelseträning som stretchar hela kroppen på ett effektivt men ändå långsamt vis. Självklart kan du kombinera den här sortens träning med styrketräning och/ eller löpning om du så önskar.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.