Att bygga garage – så gör du

Sponsrat.

Behöver du någonstans att parkera bilen? Siktar du på att bygga ett garage? Det är en riktigt bra lösning. Här får du några bra tips om hur du gör.

Tumregeln lyder att ett garage på ca 25 m2 räcker gott och väl för parkering av en bil samtidigt som du också får plats för förvaring av ägodelar. Om du ska bygga garage måste du dock ta hänsyn till bilens storlek och vilka behov du har för att använda garaget. Till exempel om du behöver extra utrymme för att ställa trädgårdsmöbler och gräsklipparen så kommer inte 25 m2 att vara tillräckliga för dina behov. Kanske kan du bygga till en separat del som ska fungera som förråd.

I en del fall behöver du som ägare ansöka om bygglov för att fullborda garagebygget. Om din fastighet ligger innanför ett detaljplanerat område, krävs det bygglov. I andra fall behöver du inte något tillstånd.

Fördelarna med att ha garage

Att bygga ett eget garage har en del fördelar. När bilen är parkerad i ett garage slipper du sopa snö och skrapa is när vintern kommer och du behöver ta dig till jobbet en tidig morgon.

Dessutom brukar bilar som står i garage ha lite längre livslängd. Vi vet alla att väder och vind kan skada bilens ytskikt. Sådana typer av skador försämrar bilens allmänna tillstånd.

Garaget minskar risken av stöld och det är utan tvekan en stor fördel. 

Var placerar du garaget?

Var ska du placera ett garage? Vanligast brukar det byggas intill huset eller villan. Ett annat alternativ är att placera det nära tomtgränsen.

Ifall du väljer den första varianten (att bygga det bredvid huset) kan du sätta in en dörr mellan bostaden och garaget för att underlätta ingången. Det ger dig möjlighet att gå in direkt till bilen, starta den och köra till jobb, skola eller dagis utan att gå ut i det kalla vädret.

Om du väljer att bygga ett fristående garage finns det en tumregel du bör vara bekant med. En placering närmare än 4,5 meter på tomtgränsen behöver godkännande från grannen.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.