Kolonialism nu som då

Scen & film.

FILMFESTIVAL. Det rör sig om kolonialism nu, som då. Filmfestivalen Latinamerika i fokus visar publiken den historia som behövs för att veta vart vi är på väg, skriver Ingela Brovik.

Latinamerika i fokus, film- & kulturfestival
19-25 oktober 2020 i Malmö.

Det var genomgående mycket intressanta politiskt-historiska föreläsningar online från Latinamerika och bra filmer på den 18:e upplagan av Latinamerika i fokus detta år. Folk får inte trängas i biografen, men ändå fylls den med de 50 platser som står till buds, och ger ett fördjupat perspektiv på Latinamerika, en kontinent med starkt klassamhälle, politiskt förtryck men också stolt motståndskraft mot diktaturens makt.

INGELA BROVIK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr